Kapak

“Mekke dünyanın merkezi konumunda.”

Araştırmacı Yazar Ali Selman Demirbağ ile Kâ’be’nin gizemine ve sırlarına dair bir sohbet gerçekleştirdik.

“Kâbe’nin, Dünya’nın ortasında bulundu­ğu gerçeği; manyetik kutup, enlem ve boy­lamların Mekke’de kesişmeleri, Kâbe’nin ye­rinin çok özel olarak belirlendiğinin bir ifade­si kabul edilebilir ve yine insanların ibadet­lerinde niçin oraya yöneldiklerinin sırlarını taşır” diyorsunuz. Önce buradan başlayalım.

Öncelikle ben elektromanyetik dalgalar ve dünyanın elektromanyetik yapısı ile ilgileniyo­rum. Dünyanın manyetik alanları var, bu ilmî bir gerçek. Buna Van Allen eğrileri deniyor. Bu dünyanın çekirdeğinin dönme­sinden dolayı ortaya çıkan görünmez bir alan. Bu alan bizi güneşin zararlı ışınla­rından koruyor. Yani güne­şin ışınlarını süzüyor ve sadece ültravi­yole yani bizim için faydalı olan kısmı geçme­sini sağlıyor. Aksi halde yeryüzünde kesinlikle hayat olmazdı. Biz buna manyetik kutup nok­taları diyoruz. Bunlar dünyanın güneyinde ve kuzeyinde bir mıknatıs gibi başlayıp birbirine doğru akan enerji hatları oluyor. Bu enerji hat­larının da bir ekvator düzlemi var. O ekvator düzlemi de Kâ’be’den geçiyor. Mekke’de dün­yanın diğer yüzeylerinde iki noktada daha bir­leşiyor bu hatlar. Biri, Bermuda Şeytan Üçge­ni’ne denk geliyor. Diğeri de, manyetik bozul­malar meydana gelen Japonya’da bir körfez. Orada da daha önce çok gemi, uçak vs. kaybol­muş. Buralarda maalesef manyetik bozulma şeklinde ortaya çıkıyor. Fakat tam Mekke’de manyetik bir düzen var. Burada manyetik ala­nın sıfır olması, insana muazzam bir titreşim vermesi demek.

Manyetik alanın sıfır olması hiçbir etki yok demek, değil mi?

Evet hiçbir etki yok demek. Yani sizi dışarıdan etkileyecek herhangi bir psikoloji ya da sizi sinir­lendirecek, üzecek, sevindirecek herhangi bir şey yok. Orada manyetik alanın olmaması dışarıdan bir etkinin gelmemesi sizi muazzam bir duygu durumuna getiriyor. Herkesin de zaten Kâ’be’de hissettiği bu. Yani orada bambaşka bir şey var dedikleri aslında bu oluyor. Ben de gittiğimde çok farklı duygulara, hislere kapılmıştım. Hakikaten bambaşka bir hadise var. Niyet etmek de zaten manyetik enerjidir, manyetik bir alan oluşturur. Çünkü insanın düşüncesi, beyinde oluşan kimyasal bir enerjinin elektriğe dönüşmesi ve bu elektrikten oluşan bir sinyal yaymasıdır. Şimdi bütün dünyada aralıksız olarak yüzümüzü döndüğümüz ve dua et­tiğimiz tek bir yer var. O da Kâ’be. Saat farkından dolayı dünyanın her yerinde namaz vakitleri sürek­li değişmekte. Bu farktan dolayı insanlar, aralıksız, devamlı yüzünü oraya dönüyor ve ibadet ediyor. Kâ’be’de sürekli bir tavaf meselesi var. Hiçbir za­man boş kalmaz. Yedi gün yirmi dört saat insanlar o yöne doğru Allah’ın isimlerini okuyarak oranın manevî havasını yükseltiyorlar. Sürekli oraya bir sinyal gönderiyorsunuz. Yani düşüncenizi, niyeti­nizi gönderiyorsunuz. Bu da orada insanı manevî anlamda yükseltecek muazzam bir enerji oluştu­ruyor. Onun dışında Mekke’nin altında madenlerin olmaması, kutup noktalarının tam orta noktasın­da bulunması, manyetik alanın sıfır olması zaten orayı dünyanın merkez noktası haline getiriyor.

Dünyanın farklı bir köşesinde olsanız dahi, niyet ederek sanki oradaymışsınız gibi dahil ola­biliyorsunuz. Bu noktada niyet çok önemlidir herhalde?

Evet, niyet çok önemli bir şey. İnsanın niyeti düşünceleri, hisleri, her şey bir duadır. Yani her şey bir sinyaldir. Çünkü siz düşündüğünüz, aklınızdan bir şey geçtiği anda kimyasal enerji oluyor beyin­de ve bu bir elektrik sinyali yayıyor. Bu sinyal sizin duanız, niyetiniz, düşünceniz. Bu düşünce kötü olduğu zaman sizin bedeninizi titreştiriyor ve ol­ması gerekenden daha kötü hale sokabiliyor. Siz kötü düşünerek kötüyü isteyerek, kötüyü hayâl ederek, en çok zararı kendi kendinize veriyorsunuz ve bu sinyali de birilerine gönderiyorsunuz. Fakat bizde kötü düşünce doğru olsa bile, hüsn-ü zan­dan hiçbir zaman evla değildir. Bunun sebebi de insana zarar vermesi ve toplumda fesat çıkarabil­mesi. Niyet öyle bir cevher ki, maalesef bize bunu unutturdular. Halbuki Müslüman iyi niyet, hüsn-ü zan üzere olması gerekir. Demek istediğim insan her hali için Allah’ın rızasını niyet etmeli. Niyet et­ tim Allah rızası için oturmaya, kalkmaya, yatmaya, gezmeye, tozmaya, alışveriş etmeye vs… Allah rı­zası için diye niyet edilen bir işte hata yapamazsın. Allah rızası için diye başlanılan bir işte yalan söyle­yemezsin, günah işleyemezsin, kötülük yapamaz­sınız. Niyetimizde Allah’ın rızasını alışkanlık haline getirdiğiniz zaman otomatik olarak kötülüklerden de uzaklaşıyorsunuz. Allah’ın rızasında olmayan bir iyilik size bir şey kazandırmaz.

Risale-i Nur’da geçen “Amud-u nurani” yani nuranî bir sütûn olarak, arşta meleklerin tavaf ettiği söylenen ifadeler geliyor aklıma. Yani biz Kâ’be’nin etrafında tavaf ederken melekler de arşta tavaf mı ediyorlar?

Biz bunu bilimsel bilgiyle bilemeyiz. Bize bildi­rilmiş, buna inanıyoruz. Bizim söylediğimiz bilim­sel bilgiyle ortaya koyabileceğimiz, araştırmayla ortaya çıkan hakikatler. Allah orayı işaret ederek Hz. Adem’e (as) yaptırdığına göre, aynı zamanda meleklerle de koruyor. Zaten Kur’ân’da “Beledil emin” diye geçiyor. Yani emin belde. Oraya giren korunur diyor. Her manâda korunmak bu. Bir savaş esnasında düşmandan da korunmak anlamına ge­lir, ki Fil Suresi’nde de zaten bu geçiyor.

Elektromanyetik alan açısından dünyanın merkezi konumunda Mekke. İşin farklı bir boyu­tu da Kâbe’nin altında maden olmamasına rağ­men zemzem suyunun olması.

Aynen. Elektromanyetik kutupların orta nokta­sı, manyetik alan bakımından dünyanın tam orta noktası. Dünyayı bu noktada tam ikiye bölüyor. Manyetik enerji orada sıfır. Sıfır demek yok de­mek değil, tam dengede demek. Çünkü manyetik enerji her yerde vardır. Altında herhangi bir maden olmamasından dolayı değişik bir manyetik alan ya da zararlı herhangi bir sistem yok, metaller, ağır metaller ya da radyoaktif bir durum yok. Zemzem suyu etraftaki dağlardan, ağaçlardan, dört, beş farklı koldan toparlanıp süzüle süzüle geliyor. Hiç tükenmeyen bir su kaynağı olarak tabiî ki Allah’ın bir lütfu ve hikmeti. Artı zemzem suyu dünyada en kaliteli su ve başka bir suyu aşılayıp kendine dö­nüştürüyor. Başka hiçbir suda böyle bir özellik yok. Yani düşünün suyun titreşim sayısını değiştirip kendine dönüştürüyor. Hz. İbrahim (as) ve soyuna, ümmete hediye edilmiş bir şey bu.

İstanbul ve Kudüs’ün de Mekke ile aynı ener­ji hattı üzerinde bulunduğuna dair bir tespitiniz var.

İstanbul, Kudüs ve Mekke aynı enerji hatları üzerindedir. Bu enerji hatları o Van Allen dediğimiz dünyayı güneş ışınlarından koruyan enerji hatları­nın yerden geçen kısımları. Bunlar belli noktalarda kesişiyor ve öbek noktaları oluşturuyor. Bu öbek noktaları da oradaki manyetik alanı daha yüksek ve arzu edilen değerde olmasını sağlıyor. İnsanların yoğunlaşma alanlarına bakarsanız, oranın manye­tik alanın yüksek olduğunu görürsünüz. İstanbul’a herkes belli sebeplerle geliyor. Kudüs’e de aynı şe­kilde gidiyorlar. Mekke zaten hiç durmadan dolu­yor. Bu bölgelerde çok önemli enerji hatlarını kesi­şim noktaları var ve insanları buraya doğru çekiyor. O yüzden bu bölgelerde yoğunlaşma yaşanıyor.

Röportaj: Büşra Yıldız

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*