Not Defteri

Ailede pusula şaşmasın!

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. 

Ve bizi takva sahiplerine rehber kıl.”1

Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’dan itibaren tüm insanlık âlemi için bir “sığınak ve Cennet” hükmünde olan aile kurumu modern zamanlarda dehşetli darbeler almakta.  Evliliklerin azalması, boşanmaların hukukî açıdan kolaylaştırılarak sayısının artması, nikâhsız beraberlikler, eşcinsellik, kürtajın serbest bırakılması, feminizim…

Ülkemiz de bu tahribattan tüm İslâm ülkeleri gibi nasibini fazlasıyla almakta. Çocuklar, gençler ve kadınları hedefleyen küresel ahlâksızlık çalışmaları tüm teknolojik vasıtaları kullanarak yayılmaya çalışılıyor.

İfsad komiteleri

Bediüzzaman Hazretleri, Hanımlar Rehberi’nde özellikle gençleri ve kadınların gafil kısmını yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette çalışmalarından bahseder ki bu çalışmalar İslâm milletine dehşetli darbe indirmektedir. “Bu komiteler kimlerdir?” sorusu akla geliyor. Ağaçları meyvelerinden tanırız kuralınca; Eğlence sektörü ve medyanın büyük kısmının bu komitelere hizmet ettiğini yaptıkları faaliyetlerin meyvelerinden net bir şekilde görmek mümkündür. Dizileri, tiyatroları, filmleri, reklâmları, klipleri bu açıdan değerlendirmekte fayda var! (Hakkı ve adaleti ders veren insanları ulvî gayelere sevk edenleri istisna!)

Şüphesiz bunlar küresel organizasyonlardır. Bununla birlikte hususan İslâm milletine yaptıkları tahribatı görünce Müslümanları hedeflediklerini söylemek yanlış olmayacaktır.

Komitelerin hedefi

Bir başka açıdan bakıldığında hedefte tevhid inancı vardır. Müslüman ve Hıristiyanlara tuzaklar hazırlanır. Beşinci Şuâ’daki ilgili bölüm bu açıdan orjinaldır. Bediüzzaman Hazretlerinin bu komitelerin mahiyeti ile ilgili Risale-i Nur’da verdiği bir diğer açıklayıcı bilgi, ahir zamanda geleceği söylenen dehşetli şahısların Müslüman ve Hıristiyanları hedef alacağını ve kadın hürriyeti perdesi altında Yahudilerin desteği ile toplum hayatında kargaşa çıkaracaklarını ifade eder:

“Her iki Deccal, Yahudi’nin İslâm ve Hıristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hattâ İslâm Deccalı masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini kazandıklarından, dehşetli bir iktidar zannedilir.”2

Bu satırlardan anlaşılan küresel ifsad komitelerinin hedefinde aslında Allah’a inananların olduğu gerçeği çıkmaktadır.

Hülâsa

Hayat yolundaki pusulamızın insî ve cinnî şeytanî plânlarla şaşmaması için yapmamız gereken şudur: Bu dehşetli manevî fırtınaların insan ve toplum hayatını yerle bir ettiği asırda Kur’ân’da âyetlerde “ûrvetül vuska” olarak nitelendirilen Allah’ın ipine ihlâsla sımsıkı sarılmak gerekir ki savrulmayalım!

Dipnotlar:

1. Furkan Sûresi, 74.

2. Bediüzzaman Said Nursi, Beşinci Şuâ

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*