Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Cabir (ra) rivâyet ediyor:

Herhangi bir kişi genç yaşlardayken evlenirse, şeytan şöyle çığlık atar: “Vay başıma gelene! Bu benden dinini korudu.”

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Size ahlâkı ve dindarlığını beğendiğiniz biri kız istemeye geldiğinde onu evlendirin. Bunu yap­mazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bozguncu­luk çıkar.

Hz. Ebû Büreyre (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ın haram kıldığı şeyden korunmak için ev­lenen kimseye yardım etmek, Allah üzerine bir haktır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kendisine okuma yazma öğretmesi, güzel isim koyması ve buluğ çağına erişince evlendirmesi, çocuğun babası üzerindeki haklarındandır.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır, geciktirilmez: Vakti geldiğinde na­maz, hazır olduğunda cenaze ve dengi bulundu­ğunda bekar.

Hz. Ömer (ra) rivayet ediyor:

Denkleri çıktığında kızlarınızı evlendirin. Musîbet ve engellerin gelmesini beklemesin.

Hz. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber akrabalarından veya yakın sa­habelerinden birisinin kızını evlendirmek istedi­ğinde evine gider ve perde arkasından ona şöyle seslenirdi: “Ey filan, falan kimse seninle evlen­mek istiyor. İstemiyorsan ‘Hayır’ de. Hiç kimse ‘Hayır’ demekten utanmaz. Eğer istiyorsan sus­man kabul mânâsındadır.

Hz. Îbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz düğün yemeğine davet edildiğinde gitsin.

Hz. Îrbad bin Sâriye (ra) rivâyet ediyor:

Erkek, hanımına su dahi içirse ondan sevap kazanır.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Birbiriyle denk olanları evlendiriniz. Denginiz olan­larla evleniniz. Nutfeleriniz için iyi tercih yapınız.

Hz. Ebû Hümeyd es-Sâidî (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz bir kadınla evlenmek istediğinde, gayesi sadece evlenmek olması şartıyla ona bakmasın­da hiçbir sakınca yoktur, isterse evlenmek istediği kimsenin bundan haberi olmasın.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Dört kimse vardır ki, bunlar Allah’ın yardımına hak kazanmışlardır: (1) Gazi, (2) evlenen, (3) bir ücret karşılığında hürriyetine kavuşmak için efendisiyle anlaşan kişi, (4) hacı.

Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî (ra) rivâyet ediyor:

Şu dört şey peygamberlerin sünnetidir: Haya, güzel koku sürünmek, evlenmek ve misvak kullanmak.

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Evleniniz, ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim. Hıristiyanların rahipleri gibi olmayınız.

Hz. Ebû Mûsâ (ra) rivâyet ediyor:

Evleniniz, boşamayınız. Şüphe yok ki Allah zevkine çok düşkün erkek ve kadınları sevmez.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Evleniniz, boşamayınız. Şüphesiz boşanma sebe­biyle arş titrer.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır ki, kim Allah’a güvenerek ve sevabını O’ndan bekleyerek onları yaparsa kendisine yardım etmesi ve o işi onun için mübarek kılması Allah’ın üzerine bir hak olur: Esiri hürriyete kavuşturmak için çalışan, evlenen ve ölü bir araziyi ekime hazır hale getiren.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Evlenerek rızkı arayınız.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Evlenin. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tut­sun. Çünkü bu şehveti frenler.

Hz. Ebû Ruhm es-Sûmî (ra) rivâyet ediyor:

Hırsızların en kötüsü, idareciye nüfuz edip yularını eline geçirerek onu istediği gibi konuşturan kimse­dir. Hatâların en büyüğü, bir Müslüman’ın haksız yere malını almaktır. Hasta ziyareti güzel işlerden­dir. Ziyaretin tamamlan­ması da elini hastanın üzerine koyman ve hatırını sormandır. Aracı olmanın en üstünü, evlenmek isteyen iki kişinin evlenmeleri için ara­cı olmaktır.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâ­yet ediyor:

Kişi bir kadınla dini ve güzelliğinden dolayı evlendiğinde Allah o sayede fakirliğini giderir.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Kadınlarla dört hasleti için evlenilir: Malı için, asa­leti için, güzelliği ve dînî için. Sen dindar olanını tercih et ki, mes’ûd olasın.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Üç kişi vardır ki, onlara yardım etmek, Allah üzeri­ne bir haktır. Allah yolunda cihad eden, bedelini ve­rip kendisini hürriyete kavuşturmak isteyen köle, namus ve iffetini muhafaza etmek düşüncesiyle evlenmek isteyen kimse.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*