Gül Bahçesi

Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Duaların sonunda söylenen “Âmin!” mü’min kullarının dili üzerin­de Âlemlerin Rabbinin mührüdür.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Allah’a duanızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak duâ edin. Şunu da bilin ki, Allah kendisinden gafil ve başka işlerle meş­gul bir kalbin duasını kabul etmez.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Allah bir kulunu severse ona musibet verir ki, duâ ve niyazını işit­in.

 

Enes (r.a,) rivayet ediyor:

Bir köy veya şehirde ezan okunduğunda, Allah o gün orayı azabın­dan emin kılar.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Biriniz uykudan uyandığında şu duayı yapsın: “Ruhumu bana geri döndüren, vücuduma afiyet ve Kendisini zikretme fırsatı veren Al­lah’a hamd olsun.”

 

Hilal bin Yesaf rivayet ediyor:

Birisi duâ ettiğinde kabul edilmese bile kendisine bir sevap yazılır.

 

Îbni Abbas (r.a.) rivayet ediyor:

Dua ettiğinde elinin içiyle Allah’a duâ et, tersiyle değil. Duayı bi­tirdiğinde de iki elini yüzüne sür.

 

Îbni Ömer rivayet ediyor:

Kulun kalbine duâ etme arzusu geldiğinde Rabbine duâ etsin. Çünkü Allah onu kabul edecektir.

 

Ebû Hüreyre (r. a.) rivayet ediyor

Kişi öldüğünde şu üç şeyden gelenler hâriç, ameli kesilir. (1) Varlı­ğı devam eden ve istifade edilen hayırlı bir eser, (2) kendisinden fay­dalanılan ilim, (3) kendisi için duâ eden hayırlı bir evlât.

 

Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Namaz için ezan okunduğunda gök kapıları açılır ve dualar kabul edilir.

 

Enes (r.a.) rivayet ediyor:

Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümmetine olan duası gibi­dir.

 

Ali (r.a.) rivayet ediyor:

Kurtulman zor olan bir belâya düştüğünde şöyle de: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük olan Allah’tandır” Allah bu duâ ile dilediği her türlü belâyı geri çevirir.

 

 Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Anne babaya iyilik, ömrü uzatır. Yalan rızkı azaltır. Dua kazayı geri çevirir. Aziz ve celil olan Allah’ın yaratıkları hakkında iki kazası vardır. Biri değişmez, diğeri ise değişir.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Üç kişi vardır ki, dualarını geri çevirmemek Allah üzerine bir haktır: Orucunu açıncaya kadar oruçlu, hakkım alıncaya kadar maz­lum, evine dönünceye kadar misafir.

 

Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor:

Şu üç duâ vardır ki, hiç şüphe yok kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuklarına dûâsı. 

 

Îmran bin Husayn (r.a.) rivayet ediyor:

Şu üç şeyle kul dünya ve âhiretin bol nimetlerine kavuşur: Belâya karşı sabır, kadere rızâ, refah ve bollukta duâ.

 

İbni Ömer (r.a.) rivayet ediyor:

Kendisine iyilik yapılan kişinin iyilik yapana olan duası geri çev­rilmez.

 

Ebû Bekre (r.a.) rivayet ediyor:

Sıkıntıda olan kimsenin yapacağı duâ şudur: “Allah’ım, sadece se­nin rahmetini umarım. Beni, göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsi­min eline bırakma. Benim bütün işlerimi yoluna koy. Senden başka hiçbir ilâh yoktur.

 

Sa’d bin Ebî Vakkas (r.a.) rivayet ediyor:

Yunus’un (a.s.) balığın karnında iken yapmış olduğu duâ şudur: “Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Hiç şüphesiz ben kendine zulmedenlerden oldum.” Bir şey hakkında bunu okuyarak duâ eden hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah onun duasını kabul etmesin.

 

Kaynak: Câmiü’s-Sağîr

One Comment

  1. Pingback: Şifa ayetleri ve şifa duaları | Bizim Aile

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*