Risale Terapi

Ramazan Risalesi

Şehr-i Ramazan…

Ne çok gözledik gelmesini. Hasretle yolunu gözledik. Şükür kavuşturana.

Bu kadar hasretle beklediğimiz Ramazan ayını ne kadar tanıyoruz peki?

Oruç, ruh ve fikir dünyamızın neresinde?

On bir ayın sultanı Ramazanı daha iyi tanımak için bir kılavuza ne dersiniz?

Bediüzzaman Said Nursi’nin müellifi olduğu Ramazan Risalesi, Ramazan’ın mahiyetini bizlere şümullü bir şekilde anlatıyor.

“Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeâir-i İslâmiyetin âzamlarındandır”  şeklinde başlıyor risale. Ve “Dokuz Nükte” ile devam ediyor. Her bir nükte Ramazan-ı Şerîfin hikmetlerini beyân ediyor.

 • Orucun, Cenâb-ı Hakkın rubûbiyeti noktasında,
 • Ramazan orucunun,Cenâb-ı Hakkın nîmetlerinin şükrüne baktığı cihetle,
 • Orucun, hayat-ı içtimâiye-i insâniyeye baktığı cihetle,
 • Ramazan orucunun, nefsin terbiyesine baktığı cihetle,
 • Ramazan orucunun, nefsin ahlâkını güzelleştirmesi ve serkeşâne hareketlerinden vazgeçirmesi cihetiyle,
 • Ramazandaki orucun, Kur’ân-ı Hakîmin nüzulüne baktığı cihetle,
 • Ramazan orucunun, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev-i insanın kazancına baktığı cihetle,
 • Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetle,
 • Ramazan orucunun, doğrudan doğruya nefsin mevhum rubûbiyetini kırmak ve aczini göstermekle, ubudiyetini bildirmek ciheti şeklinde dokuz nükteyle anlatılıyor.

Bu risaleyi okuduktan sonra,

 • Ramazanın mâhiyetini daha iyi anlayacak,
 • Orucu, sadece ‘’midenin boş kalması’’ fikrinden çıkarak, tüm uzuv ve duygularımızla tutacak,
 • Nefis terbiyesinde önemli adımlar atarken,
 • Şahsi hayatımızda merkeze ‘’kulluğumuzu’’ koyacak ve
 • Bugün en çok dert yandığımız sosyal hayattaki olumsuz hâllerimize çeki düzen vermiş olacağız.

“Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır.”

Fâni ömrümüzü, bâkiye tebdil etmek duasıyla…

Ramazanımız mübarek olsun.

 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*