Gül Bahçesi

İlim üç türlüdür

Ebû Zer (ra) rivayet ediyor:

Alim yeryüzünde Allah adına hareket eden bir sultandır. Ona dil uzatan helak olmuştur.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Âlim ve ilim Cennettedir. Âlim ilmiyle amel etmeyince ilim ve amel Cennette olur; âlim ise Cehenneme gider.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Alimler üç türlüdür.

1) İlminden hem kendisinin, hem de insanların istifade ederek yaşadıkları âlim.

2) İlminden insanlar istifade ettiği halde kendisi istifade etmeyip kendi kendini helak eden âlim.

3) Kendisi ilminden istifade edip buna göre yaşadığı halde başkaları kendisinden istifade etmeyen âlim.

 

lbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

İlim üç türlüdür: Açıklayıcı bir kitap, eskiden beri sürüp gelen güzel bir âdet ve “Bilmiyorum” diyebilmektir.

 

Ali (ra) rivayet ediyor:

İlim hazineler şeklindedir. Anahtarları ise soru sormaktır. Soru sorun ki, Allah size merhamet etsin. Çünkü soru sormakla dört kişi mükâfat alır.

1) Soruyu soran,

2) cevabı vermek suretiyle öğreten,

3) dinleyen,

4) ve bunları seven.

 

Cabir (ra) rivayet ediyor:

Îlim ikidir: Birisi kalbdedir. Faydalı ilim de budur. Birisi de sadece dildedir. Bu ilim Allah’ın insanoğlu aleyhindeki delilidir.

 

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Îlim ve mal her kusuru örter. Cehalet ve fakirlik de her kusuru ortaya çıkarır.

 

lbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Îlim öğrenmek ve öğretmek için sabah akşam gidip gelmek Allah nezdinde fîsebilillah cihad etmekten daha faziletlidir.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Ben Kendisine karşı gelinmekten sakınılmaya ve hiçbir şey ortak koşulmamaya lâyıkım. Kim ki Bana karşı gelmekten sakınır, hiçbir şeyi ortak koşmazsa Ben onu affetmeye ehilim. 

 

Büreyde (ra) rivayet ediyor:

Bâzı sözler sihir gibidir. Bâzı ilimler cehalettir. Bâzı şiirler de hikmettir. Bâzı sözler de dinleyene bir yüktür.

 

Ebû Ümeyye el-Cümehî rivayet ediyor:

Bid’at sahibi manen küçük insanların yanında ilim aramak, Kıyamet alâmetlerindendir.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Şüphesiz bu ilim din ilmidir. Öyle ise dininizi kimden öğrendiğinize iyi bakın.

 

Ebu’d-Derdâ (ra) rivayet ediyor:

İlim ancak kendini zorlamakla öğrenilir. Hilim de ancak gayretle elde edilir. Kim hayrı araştırırsa ona verilir. Kim de şerden sakınırsa ondan korunur.

 

Îbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Ben ilmin şehriyim. Ali ise ilmin kapısıdır. Kim ilim öğrenmek istiyorsa ilmin kapısına gelsin.

 

Muaz bin Cebel (ra) rivayet ediyor:

Âlim yeryüzünde Allah’ın güvendiği kimsedir.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Âlim ilmiyle Allah’ın rızasını aradığında herşey kendisinden saygıyla karışık bir korku duyar. Fakat, ilmiyle mal yığmak istediğinde kendisi herşeyden korkar.

Camiu’s-Sağir’den…

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*