Gül Bahçesi

“Hayır, büyüklerinizle beraberdir”

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Yanında benim adım anıldığı halde bana salavat getirmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. Üzerinden Ramazan gelip geçtiği halde günahları bağışlanmayan kişinin burnu yere sürtülsün. Anne ve babası, yanında ihtiyarladığı halde onları razı ederek Cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün.

 

Câbir (ra) rivayet ediyor:

Ebû Bekir ve Ömer, peygamber ve resuller hâriç, gelmiş ve geçmiş bütün Cennet halkının yaşlılarının efendisidir.

 

Ebû Derdâ (ra) rivayet ediyor:

Kalbinin yumuşamasını ve ihtiyacına kavuşmayı ister misin? Öyle ise yetime merhamet et, başını okşa, yiyeceğinden ona yedir ki, kalbin yumuşasın ve ihtiyacına kavuşasın.

 

Îbni Mes’ud (ra) rivayet rivayet ediyor:

Allah’tan korkun ve akrabalarınıza iyilik edin.

 

Ebû Bekre (ra) rivayet ediyor:

İki şey vardır ki, Allah cezasını dünyada verir: Biri zulüm, diğeri anne babaya karşı gelmek.

 

îbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Farzları yerine getirdikten sonra, Allah’ın en çok sevdiği amel bir Müslümanı sevindirmektir.

 

Ebû’d-Derdâ rivayet ediyor:

Siz ancak zayıflarınız hürmetine rızıklandırılıyor ve yardım görüyorsunuz.

 

Ali (ra) rivayet ediyor:

Cebrail gelerek bana şöyle dedi: “Ey Muhammed, istediğin kadar yaşa, sonunda öleceksin, istediğin kimseyi sev, sonunda ayrılacaksın; istediğin şeyi yap, sonunda karşılığını göreceksin. Şunu muhakkak bil ki, mü’minin şerefi gece ibadete kalkmasıdır, izzeti, Allah’ın kendisine verdiğine kanaat edip, insanlardan bir şey beklememesidir.”

 

Mekhül rivayet ediyor;

Hastayı ziyaret için bir mil de olsa yürü. İki kişinin arasını düzeltmek için iki mil de olsa yürü. Allah için dost edindiğin birini ziyaret etmek için üç mil de olsa yürü.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Hz. Peygamber çocuklara ve aile fertlerine karşı insanların en merhametlisiydi. 

 

îbniAbbas (ra) rivayet ediyor:

Hayır, büyüklerinizle beraberdir.

 

Âişe (ra) rivayet ediyor:

Cennete girdim, orada bir okuma sesi işittim. “Bu okuyan kim?” diye sordum. “Harise bin Nu’man” dediler. [Harise bin Numan anne babasına iyiliği sebebiyle bu makama ulaşmıştır.] İşte anne babaya yapılan iyilik böyledir. İşte anne babaya yapılan iyilik böyledir, işte kişiyi böyle yükseltir.

 

Ebû Bekrete (ra) rivayet ediyor:

Allahu Taâlâ, anne babaya kötülük hariç dilediği her günahın cezasını Kıyamet Gününe erteleyebilir. Allah anne babaya kötülük yapanın cezasını hayatta iken ve daha ölmeden önce dünyada verir.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Kelime-i şehadet ve anne babanın evladına yaptığı dua hariç herşey ile Allahu Taâlâ arasında bir perde vardır.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*