Gül Bahçesi

Merhametli kimseden başkası Cennete girmez

Enes (ra) rivayet ediyor:

Merhametli olan kimseden başkası Cennete girmez.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Biriniz yatarken sağ tarafı üzerine yatsın. Sonra şu duayı okusun: “Yanımı Senin isminle yere koydum yâ Rabbi! Senin adınla onu kaldıracağım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Almazsan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi muhafaza et.”

 

Îbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Biriniz aksırdığında “Elhamdülillah” derse melekler, “Rabbilâle-min”i eklerler. “Elhamdülillahi Rabbilâlemîn” derse melekler, “Allah sana merhamet etsin” diye duâ ederler.

 

Ebû Saîd (ra) rivayet ediyor:

İhtiyaçlarınızı ümmetimin merhametli olanlarından isteyin ki, yerine getirilsin ve umduğunuza eresiniz. Çünkü Allah şöyle buyuruyor:

“Rahmetim kullarımın merhametli olanlarının yanlarındadır.” İhtiyaçlarınızı katı kalplilerden istemeyiniz. Zira yerine getiremezsiniz ve umduğunuzu bulamazsınız. Çünkü Allah, “Benim gazabım katı kalplilerin yanındadır” buyuruyor.

 

Ali (ra) rivayet ediyor:

İyiliği ümmetimin merhametlilerinden isteyin. Onların himâyesi altında yaşarsınız. Katı yüreklilerden istemeyin. Çünkü onların üzerine lanet yağar.

Ey Ali, Allah iyiliği ve iyilik ehlini yarattı. Onlara iyiliği ve iyilik yapmayı sevdirdi. Onunla hayat bulması için susuz toprağa suyu sevk ettiği gibi iyilik isteyenleri de onlara yöneltti.

Dünyada iyilik ehli olanlar, âhirette de iyilik ehli olurlar.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Allah yüz rahmet yarattı. Bunlardan birisini yaratıklarının arasına koydu. İşte, yaratıklar bu rahmetle birbirlerine karşı merhamet ederler. Allah yüz rahmetin doksan dokuzunu yanında bıraktı.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Ümmetimin en hayırlıları âlimlerdir. Âlimlerin de en hayırlıları merhametli olanlarıdır. Dikkat edin! Allah, câhilin bir tek günahını affetmeden önce, âlimin kırk günahını affeder, iyi dinleyin! Merhametli âlim, Kıyamet Günü, nuru etrafı aydınlatacak şekilde gelir. Öyle ki, doğu ve batı arasındaki yaratıklar, onun parlak bir yıldız gibi aydınlatan ışığında yürür.

 

Ibni Mes’ud (ra) rivayet ediyor:

Bütün yaratıklar Allah’ın aile fertleri hükmündedir. Allah’a en sevgili kimse, Onun yaratıklarına en çok faydası dokunandır.

 

Ubade bin Sâmit (ra) rivayet ediyor:

Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen ve âlimlerimize hak ettiği değeri vermeyen bizden değildir. 

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Allah’a en sevimli duâ kulunun şöyle demesidîr: “Allah’ım, ümmet-i Muhammed’e umûmî bir merhametle merhamet eyle.” 

 

Nu’man bin Beşir (ra) rivayet ediyor:

Müminler birbirlerini sevmede, merhamet etmede, yardımlaşmada bir vücud gibidirler. Vücudun bir organı hastalandığında, bütün vücut uykusuzluk ve ateşle onun acısına ortak olur. 

 

Cerir (ra) rivayet ediyor:

Kim yerdekilere merhamet etmezse, göktekiler de ona merhamet etmez. 

 

Cerir (ra) rivayet ediyor:                                               

Merhamet etmeyene merhamet edilmez, bağışlamayan bağışlanmaz.

 

Vasile (ra) rivayet ediyor:

Din kardeşinin musibetine gülme. Yoksa Allah ona merhamet eder ve senin başına verir. 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*