Gül Bahçesi

 Hastalığı indiren, şifâsını da indirmiştir

Katade bin Nu’man (ra) rivayet ediyor:

Allah bir kulunu severse, hastanıza su vermediğiniz gibi, dünyanın haram lezzetine karşı ona perhiz tutturur.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Allah, mü’min kulunu hastalığa müptela eder ki, üzerindeki bütün günahları döksün.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Kıyamet günü Allah şöyle buyurur: “Ey Âdemoğlu, Ben hastalandım, Beni ziyarete gelmedin.” Kul, “Ya Rabbi, Sen âlemlerin Rabbi olduğun halde Seni nasıl ziyaret edebilirdim?” der. Allah, “Filan kulumun hastalandığını ve senin de onun ziyaretine gitmediğini bilmiyor musun? Onu ziyaret ettiğinde Beni orada bulacağını bilmiyor muydun? Ey Ademoğlu, senden yiyecek birşey istedim, sen Bana yedirmedin” der. Kul, “Sen âlemlerin Rabbi olduğun halde Sana nasıl yemek yedirebilirdim?” der. Allah, “Falan kulumun senden yiyecek birşey isteyip sen de ona vermediğini bilmiyor musun? Ona verdiğinde benim katımda karşılığını bulacağını bilmiyor muydun? Ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin” der. Kul, “Yâ Rabbi, Sen âlemlerin Rabbi olduğun halde sana nasıl su verebilirdim?” der. Allah, “Falan kulum senden kendisine su vermeni istemişti; sen ise vermedin. Ona su verseydin benim katımda mükâfatımı bulacağını bilmiyor muydun?”

 

Ebû Musa (ra) rivayet ediyor:

Allahu Teâlâ, hasta tuttuğu sürece hastaya sağlığında devam etmekte olduğu amelinin karşılığından daha fazlasını verir. Yolcuya da evinde iken işlediği amelinin karşılığından daha fazlasını verir.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Sizi onu söylemekten alıkoyacak bir engel çıkmadan önce kelime-i şehadeti çok söyleyiniz. Ve onu ölmek üzere olan hastalarınıza da telkin ediniz.

 

Kutbe bin Mâlik rivayet ediyor:

Allah’ım, kötü huylardan, kötü işlerden, kötü arzulardan ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım.

 

Ebu’d-Derdâ (ra) rivayet ediyor:

Mü’min, günahları Uhud Dağı kadar olduğu halde başağrısı ve ateşli hastalıklara müptelâ olur. Hardal tanesi kadar da olsa günahları kalmayınca bırakılır.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Hastalığı indiren, şifâsını da indirmiştir.

 

Âmir er-Râm (ra) rivayet ediyor:

Mü’min bir hastalığa yakalanır, sonra da Allah ona o hastalıktan şifâ verdiğinde, bu geçmiş günahlarına keffâret ve ileride işleyeceği kusurlar için de bir îkaz olur. Münafık ise hastalanır, sonra da sıhhatine kavuştuğunda sahibi tarafından bağlanan sonra da salıverilen, fakat niçin bağlandığını ve niçin salıverildiğini anlamayan deve gibidir.

 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*