Gül Bahçesi

Gariplere müjdeler olsun

Îbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Ölülerinizi kabre indirdiğinizde “Bismillahi ve alâ sünneti Resûlillahi [Allah’ın adıyla ve Resulünün dini üzere]” deyin.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Hayatınızın her ânında hayır elde etmeye çalışın. Ve Allah’ın rahmet esintilerine yönelin. Çünkü, Allah’ın rahmet esintileri vardır. Onları dilediği kullarına isabet ettirir. Allah’tan kusurlarınızı örtmesini ve sizi korkularınızdan emin kılmasını isteyin.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Kabirlere tefekkürle bak ve öldükten sonra dirilmekten ibret al.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Nefsin gizli desisesinden sakının. Âlim etrafında insanların oturmasını ister.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Namazda saflarınızı düzgün tutunuz.

 

Temim ed-Dârî (ra) rivayet ediyor:

Din, Allah için, kitabı için, Resulü için, Müslümanların lideri için ve halk için hayır ve iyilik dilemekten ibarettir.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

İslâm garib olarak başladı, yine garip hale gelecektir. O gariplere müjdeler olsun.

 

Talk bin Habib rivayet ediyor:

Kişiye namazı kılması ve vaktini geçirmemesi, ehlinden ve malından daha hayırlıdır.

 

Îbni Ebî Evfâ rivayet ediyor:

İçinde akrabalarla irtibatı kesen birinin olduğu bir topluluğa rahmet inmez. 

 

Câbir (ra) rivayet ediyor:

Kişinin ömrünün uzun olup da, Allah’ın, her an ona Kendisine yönelmeyi nasip etmesi bahtiyarlığındandır.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*