Gül Bahçesi

“Sağlık zenginlikten daha ha­yırlıdır”

Enes (ra) rivayet ediyor:

Allah’ım acizlikten, tembellikten,korkaklıktan, cimrilikten, düş­kün ihtiyarlıktan, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmak­tan, miskinlikten Sana sığınıyorum. Fakirlikten, inkarcılık ve küfran-ı nimetten, günahkârlıktan, hakka ters düşmekten, iki yüzlülük­ten, işitsinler ve görsünler diye amel işlemekten Sana sığınırım. Sa­ğırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan Sana sığınırım.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Kıyamet Günü kula hesabı ilk sorulacak nimet şudur: “Biz sana sıhhat vermedik mi? Ve sana kana kana soğuk su içirmedik mi?”

 

Yesar bin Übeyd (ra) rivayet ediyor:

Dinî emirler ve yasaklara dikkat edildikten sonra zenginliğin bir zararı yoktur. Takva sahibi olanlar için sağlık zenginlikten daha ha­yırlıdır. Gönül ferahlığı nimettendir.

 

Ebû Hüreyre(ra) rivayet ediyor:

Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa, Allah, onun hesabım ko­laylaştırır, onu rahmetiyle Cennete koyar. Bunlar şunlardır: Sana vermeyene verirsin, sana zulmedeni affedersin, seninle bağlarını ko­paranla sen iyi münasebetlerini sürdürürsün.

 

Enes (ra)rivayet ediyor:

Üç şey vardır ki, kim onları yaparsa oruca dayanma gücü kazanır. Su içmeden önce yemek yiyen, sahura kalkan ve kaylûle uykusuna yatan.

 

Ebû  Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Kişi yeme içmeyi azalttığında içine nur dolar.

 

Ali (ra) rivayet ediyor:

Bütün hastalıkların kaynağı, birbiri üstüne yemek yemektir.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Allah bela ve musibetlerin mü’min kulunun bedeni üzerinde hâki­miyet kurmasına izin vermez.

 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*