Gül Bahçesi

Amellerin en sevimlisi

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

İbrahim’in (as) ateşe atıldığında en son sözü, “Hasbiyallahü ve ni’me’l-vekîl (Allah bana yeter; O, ne güzel vekildir)” oldu.

 

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Dinin felâket kaynakları üçtür: (1) günah işleyen âlim, (2) zâlim idareci, (3) ibâdete gayretli câhil.

İbni Mes’ud (ra) rivayet ediyor ki, Resûlullah (asm) şöyle buyuruyor:

İlmin tehlikesi, unutmak; zayi edilmesi, ehil olmayana öğretmektir.

 

Aişe (ra) rivayet ediyor:

Ben kulun yediği gibi yerim, kulun oturduğu gibi otururum.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Her takva sahibi kimse, Muhammed’in Ehl-i Beytindendir.

İbni Ömer (ra) rivayet ediyor ki, Resûl-ü Ekrem (asm) şöyle buyuruyor:

Kızlarını evlendirmek hususunda anneleriyle istişare ediniz.

 

Harmele bin Abdullah bin Evs’den Resûlullah’tan (asm) rivayet ediyor:

İyiliği yap, kötülükten sakın. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söyleyeceklerinden hoşlanacağın şeyleri gözet ve yap. Yanlarından kalktığında halkın senin hakkında söyleyeceklerinden hoşlanmadığın şeylere dikkat et ve onları yapmaktan da sakın.

 

Ebû Cüheyfe  (ra) rivayet ediyor:

Allah katında amellerin en sevimlisi dili muhafaza etmektir.

 

Ebû Zer (ra) rivayet ediyor:

Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık beslemektir.

 

Üsâme (ra) rivayet ediyor:

Ehl-i Beytimden bana en sevgili olan Fâtıma’dır.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*