Gül Bahçesi

Hadîslerle gıybet…

Hz. Hasan el Basri (ra) rivâyet ediyor:

Üç grup insan vardır ki gıybetlerini yapman sana haram değildir. Günahı açık­ça işlemekten sıkılmayan, zalim idareci ve dinde olmayanı dine sokan bid’atçı.

Hz. Ebu Hureyre (ra) rivâyet ediyor:

Gıybet din kardeşini hoşlanmayacağı şekilde anmandır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Din kardeşinin yüzüne söylemediğin şeyi ardından söylemen gıybettir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hayâ örtüsünü atan kimsenin arkasından konuşmak gıybet de­ğildir.

Hz. İbni Mesud (ra) rivâyet ediyor:

Küs olan iki kişiden, önce selâm veren küskünlüğü devam ettir­me sorumluluğundan uzaktır.

Hz. Behz bin Hakîm (ra) rivâyet ediyor:

Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onun vasıflarını anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kalbinize başkasındaki bir nimete karşı hased duygusu gelirse, o duyguya uyarak haddi aşmayın. Kalbinize gelen sû-i zânnı gerçekmiş gibi kabul et­meyin. Uğursuz gördüğünüz bir şeyi yapmaktan çe­kinmeyin ve Allah’a tevekkül edin.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Günah yalnız işleyen için değil, başkaları için de kö­tülüktür: Onu ayıplarsa kendisinin de başına gelir. Gıy­bet ederse günahkâr olur. Rızâ gösterirse ortak olur.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Aziz ve Celil olan Rabbim beni miraca çıkardı­ğında demirden tırnaklarla, yüzlerini ve gözlerini tır­malayan bir topluluğa rastladım. Cebrail’e dedim ki: “Bunlar kimlerdir?” Şöyle dedi: “Bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların şereflerine dil uza­tanlardır.”

Hz. Muâviye bin Hayde (ra) rivâyet ediyor:

Dîni ölçüyü tanımayarak (açıktan) günah işleyen kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Kim ki, yanında Müslüman kardeşinin gıybeti yapıldığı halde, gücü yeterken ona yardım etmezse Allah onu dünya ve âhirette zelil kılar.

Hz. Îbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Azimeti uygulayın. Ruhsatı da kabul edin. İnsan­ların ayıp ve kusurlarıyla uğraşmayın ki, şerlerinden emin kalasınız.

Hz. Mugîre bin Şu’be (ra) rivâyet ediyor:

Allah size annelere sıkıntı vermeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, vermeyip istemeyi haram kıldı. Ve dedikoduyu, yerli yersiz çok suâl sormayı ve malı boş yere harcamayı da çirkin gördü.

Hz. Ebu’l Ğadiye (ra) rivâyet ediyor:

Kulağın hoşlanmayacağı her şeyden sakın!

Hz. Huzeyfe (ra) rivâyet ediyor:

“Şu şöyle dedi, bu böyle dedi” gibi dedikodularla bir yerlere varmaya çalışmak ne kötüdür.

Hz. Îbni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Dedikoduyu, çok suâl sormayı ve malı boşu boşu­na harcamayı terk et.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Din kardeşi kendisine özür dilemek üzere gelen kişi, bunda ister samimi olsun, isterse olmasın kabul etsin. Böyle yapmazsa Kevser Havuzunun başında yanıma varamaz.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*