Gül Bahçesi

Gül bahçesi

Hz.Ali (ra) rivâyet ediyor:

Sirval edininiz. Çünkü o elbisenin en iyi örtenidir. Dışarı çıktıklarında hanımlarınızı da onunla koruyunuz.

Hz. Ebû Mûsâ (ra) rivâyet ediyor:

Bir kadın güzel koku sürünüp bunu hissetsinler diye bir topluluğa uğrarsa, zina etmiş olur.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Allah yakınlarını nâmahremlerden kıskanan kullarını sever.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Elbiselerinizi yıkayınız. Saçlarınızın fazlalıklarını kesiniz. Misvak kullanınız. Süsleniniz ve temizleniniz. Çünkü İsrâiloğulları bunu yapmadıkları için kadınları zina etmişlerdir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Gözün zinası harama bakmak, dilin zinası fuhşu konuşmaktır. Nefis de o işi temenni edip istek duyar. Tenasül organı ise bunları ya doğrular veya o işi yapmayarak onları yalancı çıkarır.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Zinadan sakının! Onun dört kötü neticesi vardır. Yüzün nuruna giderir. Rızkı keser. Rahman olan Cenab-ı Hakkı gazaba getirir. Deriyi de ateşe atar.

Hz. Alkame bin Huveyris (ra) rivâyet ediyor:

Gözlerin zinası harama bakmaktır.

Hz. Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyet ediyor:

Dilin zinası müstehcen sözlerdir.

Hz. Ibni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Gözler zina eder, eller zina eder, ayaklar zina eder, tenasül uzvu zina eder.

Hz. Ebû Said (ra) rivâyet ediyor:

Büyük günahlar yedi tanedir: “Allah’a ortak koşmak, Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmek, namuslu kimseye zina isnad etmek, savaştan kaçmak, faiz yemek, yetim malı yemek, hicret ettikten sonra bedevîliğe geri dönmek.”

Hz Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Herhangi bir kişi kendisine izin verilmeden önce bir evin kapı veya penceresindeki örtüyü kaldırarak bakarsa yapması helâl olmayan bir iş işlemiş demektir. O anda ev içinden birisi gözünü patlatırsa ceza görmez. Bir kişi de örtü bulunmayan bir kapının önünden geçer de ev sahiplerinin görülmesi uygun olmayan yönlerine gözü çarparsa hiçbir günahı yoktur. Suç ev halkınındır

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

İçinde seslerin yükseltildiği ve avret mahallerinin açıldığı hamam ne kötü evdir.

 Hz. Sa’d bin Ebî Vakkas (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey saadet alâmeti; üç şey de bedbahtlık alâmetidir. Saadet alâmeti olan üç şey şunlardır: (1) Gördüğünde suret ve ahlâkından hoşlandığın. Namus ve malın hususunda kendisine güvendiğin dindar kadın. (2) Rahat yürüyen, seni yormayan, sıkıntıya sokmayan, dost ve ahbabına kolayca yetiştiren iyi bir binek. (3) İçinde yeterli eşyası bulunan rahat ve geniş bir ev. Bedbahtlık alâmeti olan üç şey ise şunlardır: (1) Gördüğünde suret ve ahlâkından rahatsız olduğun, dili ile sana eziyet veren, sen yokken namusu ve malın konusunda kendisine güvenemediğin kadın. (2) Yürütmek için vurduğunda seni yoran, kendi haline bıraktığında seni dost ve arkadaşlarına kavuşturmayan, yarı yolda bırakan tembel ve yavaş binek. (3) Dar ve yetersiz eşyası bulunan ev.

 Hz.Ömer (ra) rivâyet ediyor: 

Size Sahabîlerimi ve onları izleyen nesli tavsiye ederim. Sonra yalan yaygınlaşacak. Öyle ki, yemin etmesi istenmeden kişi yemin edecek. Şahitlik etmesi istenmeden şahitlik edecek. Dikkat edin. Bir erkek kendisine nikâh düşen bir kadınla hiçbir surette baş başa kalmasın. Şayet kalırsa üçüncüleri şeytan olur. Cemaate sarılınız. Ayrılıktan uzak durunuz. Şeytan tek kişiyle beraber, iki kişiden ise daha uzaktır. Cennetin en orta yerini isteyen kimse cemaate sarılsın. İyilikleri kendisini sevindiren, kötülükleri ise kendisini üzen kimse gerçek mümindir.

 Hz Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Üç kişi vardır ki, onlara yardım etmek, Allah üzerine bir haktır. Allah yolunda cihad eden, bedelini verip kendisini hürriyete kavuşturmak isteyen köle, namus ve iffetini muhafaza etmek düşüncesiyle evlenmek isteyen kimse.

 Hz. Sâ’d bin Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Nikâh düşen kadınlarla yalnızken konuşmaktan sakının. Çünkü bir kişi nikâh düşen bir kadınla baş başa kalırsa mutlaka gönlü kayar.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*