Gül Bahçesi

Gül bahçesi

Hz. Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Yalnızlık kötü arkadaştan iyidir. İyi arkadaş yalnızlıktan hayırlıdır. Hayır konuşmak susmaktan hayırlıdır. Susmak kötü konuşmaktan hayırlıdır.

 Hz. Abdullah bin Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Yaratıkları tefekkür edin. Fakat Yaratıcının Zâtını tefekkür etmeyin. Çünkü buna güç yetiremezsiniz.

 Hz. Hakem bin Umeyr (ra) rivâyet ediyor:

Dünyada misafir gibi olun. Camileri ev edinin. Kalblerinizi inceliğe ve yumuşaklığa alıştırın. Çokça tefekkür edin ve ağlayın. Nefsin kötü arzuları sizi ayrılığa düşürmesin. İçinde oturamayacağınız binalar yapıyorsunuz. Yiyemeyeceğiniz şeyler topluyorsunuz. Ulaşamayacağınız emeller besliyorsunuz.

 Hz. Hakim bin Umeyr (ra) rivâyet ediyor:

Kalblerinizi murakabeye alıştırın. Çokça tefekkür edin ve ibret alın.

 Îbni Mes’ud (ra)rivâyet ediyor:

Allah’tan korkun ve akrabalarınıza iyilik edin.

 Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Şu dört şey Cennet hazinesindendir: (1) Sadakayı gizli vermek, (2) Musibeti gizli tutmak,

(3) Akrabalarla ilişkiyi devam ettirmek ve (4) “Güç ve kuvvet sadece Allah’tandır” sözü.

 Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Hoş söz söyle, selâmı yay, akrabanla iyi münasebet içerisinde ol, insanlar uykuda iken gece namaz kıl. Sonra da selâmetle Cennete gir.

 Hz.Cerir bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce Levh-i Mahfuz’a şöyle yazmıştır: “Ben Rahmanım. Sıla-i rahmi [akrabalık haklarını] yarattım. Ve ondan kendime bir isim türettim. Kim sılâ-i rahmi devam ettirirse Ben de ona iyilik ve ihsanımı sürdürürüm. Kim de onu koparırsa, Ben de ona olan iyilik ve ihsanımı keserim.”

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Selâm vermekle de olsa akrabalarınıza iyiliğiniz dokunsun.

 Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Şefaatçiler beştir: Kur’ân, akrabalarla iyi ilişkiler içinde bulunmak, güvenilir olmak, Peygamberiniz ve onun Ehl-i Beyti.

 Hz. Kasım bin Abdurrahman (ra) rivâyet ediyor:

Kişi akrabalarla iyi ilişkisini keser veya haram bir işi yapmaya yemin ederse cezasını daha ölmeden görür.

 Hz. Ebû Said el-Hudrî (ra) rivâyet ediyor:

Söylediğinde Allah’ın üzüntünü gidereceği ve borcunu ödemeni sağlayacağı bir sözü sana öğreteyim mi? Sabaha çıktığında ve akşamladığında şöyle de: “Allah’ım, kaygı ve üzüntüden Sana sığınırım. Acizlik ve tembellikten Sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten Sana sığınırım. Borçlar altında ezilmekten ve insanların istibdadından Sana sığınırım.

 Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Üzüntü ve kaygılarınızı sadakalar vermekle gideriniz ki, Allah kötü durumunuzu düzeltsin ve düşmanlarınıza karşı size yardım etsin.

 Hz. Ebu’d-Derda (ra) rivâyet ediyor:

Ey Âdemoğlu! Bana gelmek için ayağa kalk ki Ben de Sana doğru yürüyeyim. Bana doğru yürü ki ben de sana doğru koşayım.

 Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır, geciktirilmez: Vakti geldiğinde namaz, hazır olduğunda cenaze ve dengi bulunduğunda bekâr.

 Hz. Ebû Ruhm es-Sûmî (ra) rivâyet ediyor:

Hırsızların en kötüsü, idareciye nüfuz edip yularını eline geçirerek onu istediği gibi konuşturan kimsedir. Hataların en büyüğü, bir Müslümanın haksız yere malını almaktır. Hasta ziyareti güzel işlerdendir. Ziyaretin tamamlanması da elini hastanın üzerine koyman ve hatırını sormandır. Aracı olmanın en üstünü, evlenmek isteyen iki kişinin evlenmeleri için aracı olmaktır.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*