Editör

Sıhhatler olsun…

Bahar mevsimi, küllî bir yenilenme hareketidir. Güz ve kış mevsimlerinde solan, dökülen, çürüyen mahlûkatın dirilişinin, yeniden hayat buluşunun zamanıdır. Baharın gelişiyle insan nev’inde de bir hareketlenme, bir yenilenme söz konusu olur. Kan dolaşımı hızlanır, hastalıklar geride bırakılır, yeni mevsime sağlıklı ve zinde bir başlangıç yapmak herkesin arzu ettiği bir şey hâline gelir. Peki, sadece bu gelen yaza değil, geri kalan bütün ömrümüze yenilenmiş ve sağlıklı bireyler olarak devam etmek istesek nasıl olur?

Sultan Kanunî’nin; “Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi, / Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhât gibi” beyitiyle ifade ettiği gerçek ki; şu dünyada sahip olabileceğimiz en büyük talih sağlıklı olmaktır. Elbette hastalıklar birer memur-u İlahîdir; vazifesini yapar, gider. Ancak öncesinde gerekli tedbirleri almak da bizim üzerimize düşen vazifedir. Bu tedbirler günümüzde koruyucu sağlık veya koruyucu hekimlik adı altında araştırılıyor, uygulanıyor. Bizler de bu ayki kapak dosyamızda özellikle, Peygamber Efendimiz’in (asm) Cenab-ı Hakkın izniyle uyguladığı ve bize sünnet-i seniyyesinin bir parçası olarak miras kalan formülleri ele aldık.

Mayıs sayımızda Dr. Dolunay Coşkun, koruyucu hekimliğin ne olduğunu bize tıbb-ı Nebevî bağlamında izah ederken, Fitoterapi uzmanı Dr. Muammer Yıldız tıbb-ı Nebevînin esası olan yedi yöntemin üzerinde durdu.

Bu sayıda ayrıca, alternatif sağlık yöntemlerinden iki tanesine dikkat çekmek istedik. Bunun için de hacamatı Dr. Turanşah Tümer, Duygusal Özgürleşme Tekniğini (EFT) ise Dr. Ayşe Duman ile görüştük. Bununla beraber, yakın zamanda çok tartışılan bir konu haline gelen aşı meselesini de ‘koruyucu yöntemler’den biri olarak Dr. Tuba Söylemezoğlu ile ele aldık.

Genç yazarlarımızdan Merve Yavuz, Balat’ı kaleme aldığı yazısıyla ve Nuriye Sağdıç “Prenses bebek” isimli hikâyesiyle dergimize renk katarken; Gül Bahçesi, Nurdan Sayfalar, Ayın İçinden, Hayatın İçinden, Kelimat Çiçekleri, Fitoterapi, İlham sayfaları da her zamanki yerlerini aldılar.

Sıhhatler ve keyifli okumalar olsun, efendim…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*