Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

 

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Kul yalan söylediği zaman, meydana gelen manen kötü kokudan dolayı, melekler kendi­sinden bir mil uzaklaşır. 

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

En büyük hata, dilin çok çok yalan söyleme­sidir.  

Hz. Said bin Zeyd (ra) rivâyet ediyor: 

Şüphesiz benim ağzımdan yalan konuşmak herhangi birisinin ağzından yalan konuşmaya benzemez. Kim benim ağzımdan bilerek yalan konuşursa Cehennemdeki yerine hazırlansın.  

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Zandan sakının. Çünkü zan, insanın içinden geçen en yalan şeydir. İnsanların gizli yönlerini araştırmayın, ayıplarını öğrenmeye çalışmayın, birbirinize karşı üstünlük yarışına girmeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize karşı kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeşler olunuz.  

Hz. Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Anne babaya iyilik, ömrü uzatır. Yalan rızkı azaltır. Dua kazayı geri çevirir. Aziz ve celil olan Allah’ın yaratıkları hakkında iki kazası vardır. Biri değişmez, diğeri ise değişir.  

Hz. Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Üç kişi vardır ki, Allah onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz, onları temize çıkar­maz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bunlar: Eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli kim­se, verdiği her şeyi başa kakan kimse, yalan yere yeminle malını satan kimse. 

Hz. Ebû Kırsafete (ra) rivâyet ediyor:

Benden duyduklarınızı nakledebilirsiniz. Fakat asla yalan katmayın. Kim benim söylemediğim şeyi söyledi diye benim adıma yalan söylerse, Cehennemde kendisi için bir ev yapı­lır. Orada yaşar. 

Hz. Ebû Bekir (ra) rivâyet ediyor:

Doğruluğa sımsıkı sarılın. Çünkü o iyilikle beraberdir ve ikisi de Cennettedir. Yalandan da uzak durun. Çünkü o kötülükle beraberdir, ikisi de Cehennemdedir. Allah’tan sarsılmaz îman ve afiyet dileyin. Çünkü hiç kimseye sarsılmaz îmandan sonra afiyetten daha üstün bir nimet verilmiş değildir. Birbirinize hased etmeyin, bir­birinize kin beslemeyin, bağlarınızı koparmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kul­ları! Allah’ın size emrettiği şekilde kardeş olun.  

Hz. İbni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Doğruluğa sımsıkı sarılın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de Cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye ve doğruyu araştıra araştıra nihayet Allah katında özü sözü doğru bir kim­se olarak yazılır. Yalandan da sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de Cehenneme götü­rür. Kişi yalan söyleye söyleye, yalanın peşinde gide gide sonunda Allah katında çok yalancı olarak yazılır.  

Hz. Ebû Bekir (ra) rivâyet ediyor:

Doğruluğa dört elle sarılın. Çünkü doğruluk Cennet kapılarından bir kapıdır. Yalandan da uzak durun. Çünkü yalan Cehennem kapıların­dan bir kapıdır.  

Hz. Cabir (ra) rivâyet ediyor:

Münafıkta üç özellik vardır: 1. Konuştuğun­da yalan söyler. 2. Söz verince sözünde dur­maz. 3. Kendisine güvenilince hıyanet eder.  

Hz. Nevvas bin Sem’an (ra) rivâyet ediyor:

Senin doğru konuştuğuna inanan bir din kardeşine yalan konuşman büyük bir hıyanettir.  

Hz. Büreyde (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber çarşı ve pazara girdiğinde şöyle duâ ederdi: “Allah’ın adıyla. Allah’ım, bu çarşının ve içindeki şeylerin hayrını Senden diliyorum. Onun ve içindeki şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. Allah’ım, burada yalan yere bir yemin etmekten veya zararlı bir alışveriş yapmaktan Sana sığınıyorum.”  

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Müslüman kardeşinde şunları gördüğünde ondan hayır bekle: Hayâ, emânete riâyet ve doğruluk. Bunları görmediğinde ondan hayır bekleme. 

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

En üstün amel, niyette doğruluktur.  

Hz. Hasan (ra) rivâyet ediyor:

Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphelendir­meyene bak. Şüphesiz doğruluk kalbin yatış­tığı şeydir. Yalan ise kalbin kuşku duyduğu şeydir.  

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Güvenilirliği olmayanın kâmil imânı yoktur, ahdine sadakati olmayanın dine bağlılığı yoktur.  

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Cennet ehlinin en çoğu kötülük düşünme­yen safî kalpli insanlardır.  

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenme ve kendisinde olmayan şeyle övünmektir. Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aşmaktır. İyilikseverliğin tehlikesi başa kakmaktır. Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir. İbâdetin tehlikesi tembellik ve usanç duymaktır. Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir. İlmin tehlikesi unutmaktır. Yumuşak huylu­luğun tehlikesi kendinden beklenen metanet ve salâbeti göstermemektir. Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir. Cömertliğin tehlikesi is­raftır.  

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Sizi çok çok övenlerin yüzüne toprak saçın.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*