Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Cennet annelerin ayakları altındadır.

Hz. İbrahim en-Nehâî (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ın kuluna olan bir nimeti de çocuğunu ken­disine benzetmesidir.

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Kadının istenmesinin kolay olması, mehrinin ko­lay ödenebilir olması ve kolay çocuk yapması onun bereketli oluşundandır.

Hz. Ebû Bekir (ra) rivâyet ediyor:

Musa Aleyhisselâm aziz ve celil olan Rabbine şöyle sordu: “Çocuğu ölen kadını teselli eden kimse için ne mükâfat vardır?” Allah, “Ben onu gölgemden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde göl­gemde gölgelendireceğim” buyurdu.

Hz. Muâviye bin Hayde (ra) rivâyet ediyor:

Çok çocuk doğuran siyah bir kadın, çocuk do­ğurmayan güzel bir kadından çok daha hayırlıdır. Şüphesiz ben Cennet kapısında durup girmemek­te ayak direten bir düşük çocuğa varıncaya kadar diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Bu çocuğa, “Cennete gir!” denilecek. O, “Ya Rabbî! Annem babam da girsin” diyecek. Bunun üzerine “Anne, babanı da alarak Cennete gir” deni­lecektir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Bulûğa ermeden önce ölen çocuklar, Cennette çok canlı ve hareketli balıklar gibidir. Birisi babasını karşılar, elbisesinden tutar, Allah, babasını da ken­disiyle birlikte Cennete koyuncaya kadar bırakmaz.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

İçinde çocuk bulunmayan evde bereket yoktur.

Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Düşük çocuklarınıza isim veriniz. Çünkü onlar âhirette sizin için yüksek dereceler hazırlamak üze­re öncülerinizdir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Düşük doğan çocuklarınıza isim veriniz ki, Al­lah bununla terazinizin sevap kefesini ağırlaştırsın. Aksi halde o, kıyamet günü gelerek şöyle der: “Ya Rabbi! Bunlar bana isim vermeyerek benden elde edecekleri mükâfatı kaçırdılar.

Hz. Abdullah bin Cerad (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınıza peygamber isimlerini veriniz. Ye­mek isimlerini vermeyiniz.

Hz. Semüre bin Cündeb (ra) rivâyet ediyor:

Çocuk akikasına karşılık rehindir: Doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kesilir, adı konur ve saçı tıraş edilir.

Hz. Cabir bin Atik (ra) rivâyet ediyor:

Allah yolunda öldürülmenin dışında yedi çeşit şehitlik vardır: Allah yolunda öldürülen şehittir. Ta­undan ölen şehittir. Suda boğulan şehittir. Zâtü’1-cenb hastalığından ölen şehittir. Yıkık altında kalıp ölen şehittir. Hamileyken veyahut da doğumda ölen kadın şehittir.

Hz. Hasen bin Süfyan (ra) rivâyet ediyor:

Razı değil misiniz ki? Biriniz kocası kendisinden razı olduğu halde hamile kaldığında Allah yolunda gündüz oruç tutup gece ibâdet eden bir kişinin se­vabı kadar sevap alsın. Doğum sancısına tutuldu­ğunda gök ve yer ahalisi dahi onun için ne sevindirici şeylerin hazırlandığını bilemezsin. Doğum yaptığın­da çocuğun, memesinden emdiği her yudum sütekarşılık kendisine bir sevap yazılsın. Gece çocuk onu uykusuz bıraktığında Allah rızası için yetmiş köle azad etmiş gibi sevap kazansın. Ey Selâme! Bu­nunla kimi kastettiğimi biliyor musun? Namusunu muhafaza eden, sâliha, kocasına itaat eden ve ko­casından gördüğü iyilikleri inkâr etmeyen hanımları kastediyorum.

Hz. Büreyde (ra) rivâyet ediyor:

Beş şey vardır ki, onları Allah’tan başkası bile­mez. O da şu âyette sayılan hususlardır: (1) Kıya­met vaktine dâir bilgi Allah katındadır. (2) Yağmuru O indirir. (3) Rahimlerde olanı O bilir. (4) Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. (5) Hiç kimse nerede öleceğini bilmez.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*