Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Derdâ (ra) rivâyet ediyor:

Baba, cennetin orta kapısıdır.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ın rızâsı babanın rızâsını kazanmaktadır. Allah’ın gazabı da babayı kızdırmaktadır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kendisine okuma yazma öğretmesi, güzel isim koyması ve buluğ çağına erişince evlendirmesi, ço­cuğun babası üzerindeki haklarındandır.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Baba dostunu gözet; onunla ilişkiyi kesme ki, Allah, nurunu söndürmesin.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Şu üç duâ vardır ki, hiç şüphe yok kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocukla­rına dûâsı.

Hz. Ümm-i Hakim (ra) rivâyet ediyor:

Babanın duası, hiç bir engelle karşılaşmadan Al­lah’ın huzuruna çıkar.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Babanın çocuğuna duası, peygamberin ümme­tine olan duası gibidir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Bir evlâd babasının hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olarak bulup da satın alarak hürriyetine kavuşturması hariç.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Baba çocuğuna kendisinden razı olduğunu gösteren bir bakışla baktığında, evlat bir köleyi hürriyetine kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Allah’a itaat babaya itaattir. Allah’a karşı gel­me babaya karşı gelmedir.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Allah, çocuğuna kendisine iyilik yapması için yardım eden babaya merhamet etsin.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Babasına söven mel’ûndur [Allah’ın rahmetin­den koyulmuştur], annesine söven melundur.

Hz. İbrahim en-Nehâî (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ın kuluna olan bir nimeti de çocuğunu kendisine benzetmesidir.

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Siz iffet ve namuslu olunuz ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun. Siz babalarınıza karşı iyi davranınız ki, evlatlarınız da size iyi davransın. Kim Müslüman kardeşine yapmış olduğu bir kötü­lükten dolayı özür diler, o da özrünü kabul etmez­se, o kişi başında bulunduğum Kevser havuzunun yanıma varamaz.

Hz. Ka’b bin Acre (ra) rivâyet ediyor:

Kişi küçük çocuklarının rızkını temin için çalış­maya çıkarsa, Allah yolundadır. Yaşlı anne ve baba­sının bakımı için çıkarsa, Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak için çıkarsa, Allah yolunda­dır. Yok eğer gösteriş ve başkalarına karşı öğünmek için çalışmaya çıkarsa şeytan yolundadır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Gerçek oruç, yemeyi ve içmeyi terk etmek de­ğildir. Asıl oruç, boş sözü ve hayasızca konuşmayı terk etmektir. Oruçlu iken birisi sana söver veya kabalık ederse, “Ben oruçluyum, ben oruçluyum” de.

Hz. Sehl bin Sa’d (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar kıyamet günü o kapıdan Cen­nete girecektir. Oradan onların dışında kimse gir­mez. “Oruçlular nerede?” diye seslenilir. Oruçlular kalkar o kapıdan girerler. Onlar girince kapı kapa­tılır, başka hiç kimse oradan girmez.

Hz. Amr ibnü’l-Âs (ra) rivâyet ediyor:

Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında­ki fark sahura kalkmaktır.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan’daki Cuma gününün diğer Cumalara üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara olan üstünlü­ğü gibidir.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Fıtır sadakası, oruç tutan için boş söz ve gü­nahlardan temizliktir. Fakirler için îse bir rızıktır. Onu bayram namazından önce ödeyen kişi için o makbul bir sadakadır. Namazdan sonra ödeyen kimse için ise normal bir sadaka olur.

Hz. Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Zemzem açlar için gıda, hastalar için şifâdır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hicret ederek Medine’ye geldiğimde Medine­lilerin cahiliyye döneminde eğlendikleri iki günleri vardı. Allahu Teâlâ o iki günü sizin için daha hayırlı olan şu iki gün ile değiştirdi: Ramazan ve Kurban Bayramı günleri.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Allah, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecellî eder. Öyle ise na­maz ve ziyaret için evlerden dışarıya çıkın ki, rah­met size dokunsun.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan ve Kurban bayramlarını “Lâ ilahe îl­llallah”lar ile “Allâhü ekber”lerle, Elhamdülillah”­larla Sübhanallah”larla süsleyiniz.

Hz. Râşid bin Sa’d (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan ayında ailenize yaptığınız harcamayı arttırın. Çünkü Ramazan’da yapılan harcama Al­lah yolunda yapılan harcama gibidir.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*