Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz.Müsafî’ed-Deylemî (ra) rivâyet ediyor:

Eğer Allah’ın beli bükülmüş kulları, süt emen yavrular, otlayan hayvanlar olmasaydı, başınıza sa­ğanak sağanak ve kesintisiz azab yağardı.

Hz. İbni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor:

Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlarınız gibi ölü­mü düşünen, gençlik hevesatına mağlup olmayıp gaflette boğulmayandır. İhtiyarlarınızın en kötüsü gaflet ve nefsin isteklerine uymada gençlere ben­zemek isteyen, çocukçasına nefsin heveslerine uyandır.

Hz. Abdullah bin Amr (ra) rivâyet ediyor:

Ağarmış saç mü’minin nurudur. Bir kişi İslâm yolunda saçını ağartırsa, ağaran her kıl karşılığında bir sevap kazanır ve bir derece yükseltilir.

Hz. Ebû Rafî (ra) rivâyet ediyor:

Halkı içerisinde ihtiyar, ümmeti içerisindeki pey­gamber gibidir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Bir genç bir yaşlıya yaşlılığından dolayı saygı gösterirse, Allah da yaşlandığında kendisine saygı gösterenleri yaratır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Yaşlının bedeni kuvvetten düşer. Fakat gönlü şu iki şeye karşı gençtir: Uzun yaşama arzusu ve mal sevgisi.

Hz. Abdullah bin Enîs (ra) rivâyet ediyor:

Büyük günahların en büyüklerinden bir kısmı şunlardır: Allah’a ortak koşmak, anne babaya sıkın­tı vermek, yalan yere yemin etmek.

Hz. Ka’b bin Acre (ra) rivâyet ediyor:

Kişi küçük çocuklarının rızkını temin için çalış­maya çıkarsa, Allah yolundadır. Yaşlı anne ve baba­sının bakımı için çıkarsa, Allah yolundadır. Nefsini harama karşı korumak için çıkarsa, Allah yolunda­dır. Yok eğer gösteriş ve başkalarına karşı öğünmek için çalışmaya çıkarsa şeytan yolundadır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Kelime-i şehadet ve anne babanın evladına yap­tığı dua hariç, her şey ile Allah arasında bir perde vardır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Büyük günahların en büyüğü Allah’a ortak koş­mak, adam öldürmek, anne babaya eziyet etmek ve yalan şahitlikte bulunmaktır.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Allah anne ve babasına lanet okuyana lanet et­sin. Allah, Allah’tan başkası için kurban kesene la­net etsin. Allah caniyi barındırana lanet etsin. Allah sınır işaretlerini değiştirene lanet etsin.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hem anne babasına, hem de Rabbine itaat eden kul, en yüksek mertebededir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Yanında benim adım anıldığı halde bana salavat getirmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. Üzerinden Ramazan gelip geçtiği halde günahları bağışlanma­yan kişinin burnu yere sürtülsün. Anne ve babası, yanında ihtiyarladığı halde onları razı ederek Cen­nete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün.

Hz. Cabir (ra) rivâyet ediyor:

Anne babasına yaptığı iyilik sebebiyle Allah kişi­nin ömrünü uzatır.

Hz. Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Anne babaya iyilik, ömrü uzatır. Yalan rızkı azal­tır. Dua kazayı geri çevirir. Aziz ve celil olan Allah’ın yaratıkları hakkında iki kazası vardır. Biri değişmez, diğeri ise değişir.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

İffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki çocuklarınız da size iyilik etsinler.

Hz. Ebû Bekrete (ra) rivâyet ediyor:

Allah, anne babaya kötülük hariç dilediği her gü­nahın cezasını Kıyamet Gününe erteleyebilir. Allah anne babaya kötülük yapanın cezasını hayatta iken ve daha ölmeden önce dünyada verir.

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa, yüce Allah onu her yönüyle himâyesi altına alır ve onu Cennetine koyar: Zayıfa merhamet, anne babaya şefkat, emri altındakilere iyilik.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Kim ki, sabahleyin Allah rızâsı için anne ve baba­sına itaatkâr olarak güne başlarsa, ona Cennetten iki kapı açılır. Anne ve babadan biri varsa, bir kapı açılır.

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Ne olur, biriniz bir sadaka vermek istediğinde onu Müslüman olan anne babası adına versin. Böy­lece anne ve babası onun sevabına nail olur, kendisi de bir o kadar sevap kazanır. Onların sevabından da hiçbir şey eksilmez.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Mü’minlerin îman bakımından en üstünlerinden bir tanesi de ahlâkı en güzel olanı ve aile fertlerine en lütûfkâr davrananıdır.

Hz. Amr bin Ümeyye (ra) rivâyet ediyor:

Aile fertlerine yapmış olduğun her iyilik onlara bir sadakadır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Allah bir kula aile, mal ve çocuk gibi bir nimet verir, o da “Maşallah, lâ kuvvete illâ billah” (Allah dilediğini yapar. Kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla­dır.) derse, o nîmet hakkında ölüm dışında hiçbir âfet görmez.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*