Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz Enes (ra) rivâyet ediyor:

Kişinin evde kıldığı namazı bir namaza, mahalle mescidinde kıldığı namazı yirmi beş namaza, Cuma namazlarının kılındığı camideki namazı beş yüz na­maza, Mescid-i Aksa’da kıldığı namazı beş bin na­maza, benim şu mescidimde kıldığı namazı elli bin namaza, Mescid-i Haram’da kıldığı namazı ise yüz bin namaza bedeldir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

(İbâdet için) sadece şu üç mescide yolculuk yapı­lır: Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksâ.

Hz. Abdullah b. Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Süleyman (as) Mescid’i Aksâ’nın (beyt-i mak­dis) inşasını bitirince Allah Teâlâ’dan üç dilekte bu­lunmuştur: 1. Kendisinden sonra kimselere nasip ol­mayacak bir mülk ve saltanat 2. Allah’ın hükmüne uygun hüküm verme gücü ve kabiliyeti 3. Yalnızca namaz kılmak niyetiyle Mescid-i Aksâ’ya gelenlerin bağışlanması. Cenâb-ı Hak, Süleyman’a bunlardan ilk ikisini vermiştir. Üçüncü dileğinin de kabul edil­miş olmasını umarım.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Size günahları silip süpüren, dereceleri yüksel­ten bir şeyi haber vereyim mi? Zor şartlarca abdest almak, uzak yerlerden mescidlere gitmek ve nama­zı kıldıktan sonra diğer namazın beklentisi içinde olmaktır. İşte bu bir cihattır, bu bir cihattır, bu bir cihattır.

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Bir Müslüman’ın bir hakkı zulmen elinden alınır da bu uğurda mücâdele ederken öldürülürse, şehid olmuş olur.

Hz. Zeyd bin Erkam (ra) rivâyet ediyor:

Allah’ı görür gibi Ona ibâdet et. Çünkü sen Onu görmüyorsan da O seni görüyor. Kendini ölülerle beraber say. Mazlumun bedduasından sakın. Çün­kü o kabul edilir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Müslüman’a zulmedip de hakkını gasp edene yazıklar olsun.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Zulüm üç türlüdür. Bîr zulüm var­dır ki Allah onu bağışlamaz. Bir zulüm vardır ki Allah bağışlayabilir. Bir zülüm daha vardır ki Allah onu ihmal etmez. Allah’ın affetmediği zulüm Ona ortak ko­şulmasıdır. Allah şöyle buyurur: “Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür.” Allah’ın affedebileceği zulüm kulların Rablerine karşı olan bir görevlerini ihmal etmek suretiyle kendi kendilerine yapmış oldukla­rı zulümdür. Allah’ın ihmal etmediği zulüm ise kul­ların birbirlerine yapmış oldukları zulümdür. Allah mazlumun hakkını zalimden alır.

Hz. Huzeyfe (ra) rivâyet ediyor:

Zalimler ve yardakçıları Cehennemdedir.

Hz. Cübeyr bin Mut’im’den (ra) rivâyet ediyor:

Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için sa­vaşan bizden değildir, ırkçılık üzere ölen bizden de­ğildir.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Allah mazlumun ve darda kalmışın imdadına koşulmasını sever.

Hz. Zeyd bin Sabit (ra) rivâyet ediyor:

Şu beş şeyin cezası hemen dünyada verilir: (1) Zulüm, (2) hainlik etmek, (3) anne babaya eziyet etmek, (4) akrabalarla ilişkiyi kesmek, (5) yapılan iyiliği görmemek.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Çok günahkâr da olsa zulme uğrayan kimsenin duası kabul edilir. Günahkârlığı kendine aittir.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Mazlumun bedduasın­dan sakın. Çünkü o, ancak Al­lah’tan hakkını almasını ister. Mu­hakkak Allah hiçbir hakkını geri çevirmez.

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Şu altı hususta bana söz verin; ben de Cenne­te girmenize kefil olayım: Miraslarınızı paylaşırken birbirinize haksızlık yapmayın. Aleyhinizde de olsa insanlara karşı adaletli davranın. Düşmanlarınızla savaşırken korkaklık göstermeyin. Umumun malı­na hıyanet etmeyin. Zâlimlerinizin elini mazlumla­rınızdan çektirin.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

İster zâlim, ister mazlum olsun din kardeşine yardım et. “Mazlumken tamam da, zâlim iken ona nasıl yardım edeyim?” diye soruldu. Resûlullah şöy­le cevap verdi: Onun zulmüne engel olursun. İşte böyle yapman, kendisine yardım etmektir.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Müslüman’ı aldatan, ona zarar veren ve ona hîle yapan bizden değildir.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*