Şiir

Barış projesi

Bu şiir 9.Risale-i Nur Enstitüsü şiir yarışmasında birincilik almaya hak kazanmıştır.

Kin bir hicran yarası,

Dindir vicdanın ziyası,

İttihattır nur-u hüda,

İhtilaf küfrün karası.

İttifakla sarılalım,

Husumete darılalım,

Hased zehir, nifak kanser,

Uhuvvete biz varalım.

Zaman bize ahir zaman,

Küfür nifak vermez aman,

Bin bir tehlike var iken,

Nasıl masum kalır insan.

Bir savaş ki, ölüm kalım,

Dünyaya aldanmayalım,

Fani geçici bir meta,

Şeytanlara kanmayalım.

İslâm yurdu alev alev,

Hakka kul olmaktır görev,

Seferberlik halindeyiz,

Allah için buğzedip sev.

Zulüm her şeyi savurdu,

Perişan eyledi yurdu,

Kardeşliğin temeline,

Düşman silahıyla vurdu.

Cehalet en büyük düşman,

İhtilafta büyük hüsran,

Hırsa bulanan kişiler,

Her iki alemde pişman.

Deccal kafir, süfyan zalim,

Her yanda büyük mezalim,

Haksız yere asıldılar,

Masum mazlum olan alim.

Nifak sarınca cihanı,

Bozdu din ile vicdanı,

Hayvanlardan daha beter,

Vahşileştirdi insanı.

Birbiriyle boğuşanlar,

Husumetle dövüşenler,

Düşmanlara yardım eder,

Kinle haddini aşanlar.

Rabbin sözüne dön artık,

Kendi özüne dön artık,

Bu esaretten kurtulup,

Hevayı nefse bin artık.

Kurtuluşun birliktedir,

Saadet beraberliktedir,

Kin kâr-ı akıl değil,

Mutluluk iyiliktedir.

Husumete kine karşı,

Sevgidir ruhların arşı,

Hak, adalet, hukuk ile,

Gelir dünyanın barışı.

Kardeşliğin anahtarı,

Budur saadet medarı,

Muhabbete fedai ol,

Odur cihan bahtiyarı.

Olsun fazilet yarışı,

Dosta ve düşmana karşı,

Dört el ile koruyalım,

Budur dünyanın barışı,

Asya’nın nur miftahı,

Avrupa’nın tek felahı,

Kardeşlik ile gelir,

Dünyanın kutlu sabahı.

Faziletle yarışalım,

Kin dağlarını aşalım,

Engin bir merhamet ile,

Nur yolunda buluşalım.

Zulüm cihanı sarınca,

Feryatlar arşa varınca,

Dört elle sarıl Kur’ân’a,

Hep karınca kararınca.

Adavet insanı bozar,

Harap eder azar azar,

İman ihlasın yok ise,

Padişah olsan ne yazar.

Hürriyet iman ziyası,

Âhlâktır hakkın davası,

Hak, hukuk, adaletle olur

Yeni dünyanın inşası.

İmandır barış şifresi,

Marifet vicdan bestesi,

Nur-u hüda ile çıkar,

Kardeşliğin gerçek sesi.

Hakikatin en gür sesi,

Dağıtır her bir yeisi,

Hakikatle mayalanır,

Kutlu barış projesi.

*Kübra Örnek

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*