Not Defteri

Pozitif düşünce ve şükür

Elinden gelen gayreti gösterdikten sonra meydana gelen neticeyi rıza, kanaat ve mem­nuniyetle karşılamak Rabbimize şükrün delili hükmündedir. Şükretmek, hangi dine mensup olursa olsun yaradılışımıza uygun fıtrî insanî bir haldir. Tüm dinlerde önemli bir ibadettir. Rahman Suremiz­de “Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edersi­niz?” ayetinin sıkça tekrarı dinimizde şükre veri­len ehemmiyeti gösterir.

Geçtiğimiz günlerde okuduğum anektot Batı dünyasında Hıristiyan din adamlarının da bu konu üzerinde titizlikle nasıl durduğunu bir kez daha gösterdi. İlahiyatçı bir yazar ve kitabıyla da böylece tanıştım…

Her şey bakış açısında gizlidir

“Pozitif Düşünmenin Gücü” kitabının meşhur yazarı Hıristiyan din adamı Norman Vincent Pea­le’in hikayesiydi bu:

Birisi çaresizlik içinde arar onu. Umutsuzluğa kapıldığını ve uğruna yaşayacak bir şeyi kalmadı­ğını söyler. Peale bu kişiyi yanına davet eder. “Her şey bitti, her şey umutsuz. Her yer karanlık. Hayat için tüm isteğimi kaybettim” diye söylenen adamı gülümseyerek dinler “Durumuna bir bakalım” der sakince. Bir kağıdın ortasına dikey bir çizgi çizer. Sol tarafa adamın kaybettiklerini, sağ tarafa da elinde kalanları yazmayı teklif eder. Adam üzün­tülü olarak sağ taraftaki yere ihtiyaç olmayacağını söyler. “Hiçbir şeyim kalmadı, nokta”

“Karın seni ne zaman terk etti?” Adam: “Ne de­mek istiyorsunuz? Karın beni sever!”

Peale gülerek “Bu muhteşem” der. “O zaman bu kağıdın sağ tarafındaki kolonda ilk olarak bu yazılacak… Eşim beni sever, terk etmedi.”

“Peki çocukların serseri mi?”

“Çocuklarım terbiyeli ve iyi eğitimlidirler!” der adam.

“İyi! Bu sağ tarafa yazılacak 2 numara…”

Bir kaç soru sonra, adam içinde bulunduğu zor duruma rağmen gülümsemeye başlar: “Bu şekilde düşününce her şey ne kadar değişiyor” der. Teşek­kür ederek yüzünde tebessümle ayrılır oradan.

Pozitif düşünmenin gücü

Şükretmeyi, olayları müspet yönden değerlen­dirmeyi hayat prensibi olarak kabul eden, etrafına bunu aşılayan Peale, bu konuda bir de kitap hazır­lar. Şükrü elde etmenin yöntemlerini yirmiye yakın alt başlık ile sıralar.

Onun kitabında sıraladığı bu alt başlıklar hayat rehberimiz Kur’an ve Peygamberimizin (asm) ha­yatında üzerinde hassasiyetle durduğu şükür iba­detinin aynı zamanda ne kadar insanî olduğunun da delili hükmündedir.

“İlim müminin yitik malıdır” niyetiyle farklı bir göz ile bu maddelerin bir kısmını öğrenmeye ne dersiniz?

Pozitif düşünmenin alt başlıkları

Ümitvar olun: İnsan olayları kötü yönleriyle düşünürse aklına devamlı menfi fikirler gelir. Ha­diseleri cesaretle karşılayın. İnançlı olun. Ümidinizi hiçbir zaman yitirmeyin.

İç huzuru: Sakin ortam istiyorsanız, sakince ko­nuşun. Konuşurken kullandığınız kelimeler, ses to­nunuz, gergin ve üzüntülü ya da huzurlu olmanızı netice verir.

Dua bitmeyen enerjidir: Dua büyük bir güç kaynağıdır. Nasıl doğru teknikler kullanarak atom enerjisini ortaya çıkarabiliyorsak, manevî enerjiyi de dua ederek ortaya çıkarabiliriz. Dua kendimizi emniyette hissettirir, yol gösterir, yeteneklerimizi ortaya çıkarır.

Telkin: Telkinin insan ruhu üzerindeki etkisi çok derindir. Kendinize hep iyi telkinler verin.

Sükunet: Gerginlik ve tedirginlik enerjimizi is­raf eder, hayatımızı zorlaştırır. Hızlı hayat şartları hem fizikî, hem de ruhî sağlığımızı yaralar. Huzur için gerginlik ve tedirginliği bırakıp yavaşlamanız gerekir. “Yavaş giden çok yol alır” atasözünü akıl­dan çıkarmayın!

Çözüm odaklı düşünmek: Çözülemeyecek hiç­bir problem yoktur. Yeter ki, enerjinizi doğru kulla­nıp çözüme odaklanın.

Üzülmeyin: Üzüntü zihni kaplayan yıkıcı bir duygudur. Üzüntüyü içinizde yerleştirmeyin. Zih­ninizi üzüntülerinizle meşgul etmeyin. Olumsuz düşünmeyin, böyle düşünmenizi sağlayacak or­tamlardan uzak durun. İyimser olmak, müspet dü­şünmek en etkili ilaçtır…

Hülasa

Peale’in fikirleri İslâmiyetin “İnsaniyet-i Kübra” dini olduğunun sayısız delillerinden sadece biri ne dersiniz?

 

Şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür… Şükrün mikyası; kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rast geleni yemektir.

(Bediüzzaman Said Nursi, Şükür Risalesi)

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*