Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Dört kimse vardır ki, bunlar Allah’ın yardımına hak kazanmışlardır: (1) gazi, (2) evlenen, (3) bir ücret karşılığında hürriyetine kavuşmak için efendisiyle anlaşan kişi, (4) hacı.

Hz. Câbir bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Allah, bir tek hac sebebiyle üç grup insanı Cennete koyar; yerine hac edilen ölüyü, bedel olarak hacca gideni ve bunun gerçekleşmesine sebep olanı.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Şu beş duâ kabul edilir: (1) Hakkım alıncaya kadar zulme uğrayan kimsenin duası, (2) evine dönünceye kadar hacının duası, (3) çoluk çocuğuna dönünceye kadar gazinin duası, (4) iyileşinceye kadar hastanın duası, (5) mü’minin mü’min kardeşine yokluğunda yaptığı duâ. Bu dualardan en süratli kabul edileni ise, mü’minin mü’min kardeşine yokluğunda iken yaptığı duadır.

Hz. Abdullah bin Mes’ud (ra) rivâyet ediyor:

Hac ve umreyi birlikte yapın. Çünkü körük, demir, altın ve gümüşün pasını nasıl giderirse, hac ve umre de fakirliği öyle giderir, günahları siler. Makbul olan haccın mükâfatı ise ancak Cennettir.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor:

Allah, hacda tavaf edenlerle iftihar eder.

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Allah, Arife gününün akşamında Arafat’a çıkan hacılarla meleklerine karşı iftihar eder ve şöyle buyurur: “Kullarıma bakın. Bana saçı başı dağınık, toz toprak içinde gelmişler.”

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Üç ses vardır ki, Allah onlarla meleklere karşı iftihar eder: Ezan sesi, Allah yolunda çarpışırken getirilen tekbir sesi ve hacda yüksek sesle söylenilen “Lebbeyk…” sesi.

Hz. Abdullah bin Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Hacca gitme hususunda acele ediniz. Çünkü biriniz başına ne geleceğini bilemez.

Hz. Mâin (ra) rivâyet ediyor:

Amellerin en faziletlisi tek olan Allah’a inanmak, sonra cihad, sonra da kabul edilen hacdır. Bu, diğer amellerden doğu ile batı arasındaki mesafe kadar üstündür.

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Hacdan gelen biri ile karşılaştığında selâm ver. Onunla musafaha et ve evine girmeden önce senin için Allah’tan mağfiret dilemesini iste. Çünkü onun günahları bağışlanmıştır.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Binekli hacıya devesinin attığı her adıma karşılık bir sevap verilir.

Hz. Ebâ Umâme (ra) rivâyet ediyor:

Hacı giderken de, dönerken de Allah’ın koruması altındadır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Hacı ve Allah yolunda savaşa çıkan mücâhid Allah’ın elçileridir. Duâ ederlerse Allah kabul eder, bağışlanma dilerlerse Allah affeder.

Hz. Abdullah bin Amr (ra) rivâyet ediyor:

Hac ve umreye giden kişiler Allah’ın elçileridirler. Bir şey isterlerse, Allah kendilerine verir, duâ ettiklerinde dualarını kabul eder. Bir şey verdiklerinde Allah yerini doldurur. Muhammed’in nefsi kudreti elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir kimse, bir tümsek üzerinde tekbir getirirse ve bir tepe üzerinde ‘Lâilâhe illallah’ derse, yerin öteki ucuna varıncaya kadar önündeki her şey onun hesabına tekbir getirir ve ‘Lâ ilahe illallah’ der.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hac Allah yoludur. O yolda yapılan harcamaların sevabı yedi yüze katlanır.

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Kabul edilen bir haccın mükâfatı Cennetten başka bir şey olamaz.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Hacerü’l-Esved Cennet yakutlarından beyaz bir yakuttur. Onu müşriklerin hatâları kararttı. O, Kıyamette Uhud Dağı büyüklüğünde diriltilecek, kendisini selâmlayan ve öpen kimse hakkında şahadette bulunacaktır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hacerü’l-Esved, yeryüzünde Allah’ın eli yerinedir. Ona dokunan yolundan ayrılmayacağına dâir Allah’a söz vermiş olur.

Hz. Abdullah bin Kurat (ra) rivâyet ediyor:

Allah katında günlerin en büyüğü Kurban Bayramının birinci ve ikinci günüdür.

Hz. Hasan bin Ali (ra) rivâyet ediyor:

Kim ki gönül hoşluğuyla ve kestiği kurbanın sevabını Allah’tan umarak kurban keserse bu onun için Cehennem ateşine karşı perde olur.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*