Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınızı şu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beyti­nin sevgisi ve Kur’ân okumak. Çünkü Kur’ân okuyanlar, Allah’ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, peygamberler ve asfiyalarla beraber arşın gölgesinde bulunacaklardır

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Cennette büyük bir köşk vardır. îsmi “Dârü’l-ferahtır [sevinç köşkü].” Buraya ancak çocuk­ları sevindirenler girer.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber çocuklara ve aile fertlerine karşı insanların en merhametlisiydi.

Hz. Muaviye (ra) rivâyet ediyor:

Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Melekler, yap­tıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Çocuklarınıza değer verin ve onları güzelce terbiye edin.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

İlim öğreniniz, ilim için de ağırbaşlı ve vakur olmayı öğreniniz. İlim aldığınız kimseye karşı tevazu gösteriniz.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

İnsanların anlayıp kavrayacakları dilden konuşun. Onların Allah ve Resulünü yalanlama­larını ister misiniz?

Hz. İbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

Nice ilmi yüklenenler vardır ki, dinde ince anlayış sahibi değildirler, ilmi kendine fayda verme­yen kişiye cehaleti zarar verir. Kur’ân’ı seni kötülüklerden sakındırdığı müddetçe oku. Eğer seni kötülüklerden sakındırmıyorsa okumamışsın demektir.

Hz. Zeyd bin Eslem (ra) rivâyet ediyor:

Cehaleti terk eden, malının fazlasını veren ve adaletle iş gören kimseye müjdeler olsun!

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

İlim üç türlüdür: Açıklayıcı bir kitap, eskiden beri sürüp gelen güzel bir âdet ve “Bilmiyorum” diyebilmektir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Kişi öldüğünde şu üç şeyden gelenler hâriç, ameli kesilir. (1) Varlığı devam eden ve istifade edi­len hayırlı bir eser, (2) kendisinden faydalanılan ilim, (3) kendisi için duâ eden hayırlı bir evlât.

Hz. Hassan bin Ebî Sinan (ra) rivâyet ediyor:

Cahiller arasında ilim öğrenen kişi ölüler arasındaki diri gibidir.

Hz. Ka’b bin Mâlik (ra) rivâyet ediyor:

Her kim ki, âlimlere karşı övünmek, cahillerle cebelleşmek veya insanların sevgisini kazanmak için ilim öğrenirse onun âkibeti Cehennem’dir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Ameller niyetlere göredir. Kişi için ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır. Şu halde kimin hicreti Allah ve Resulü için ise o kimsenin hicreti Allah ve Resûlünedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadın için ise, onun da hicreti hicret ettiği o şeyedir.

Hz. Îbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

En üstün îman, insanların senden emin olmasıdır. En üstün Müslümanlık, dilinden ve elin­den insanların selâmette kalmasıdır. En üstün hicret, günahlardan kaçmadır. En üstün cihad, Allah yolunda şehit edilmen ve atının da boğazlanmasıdır. En üstün zühd, kalbinin sana ve­rilenle huzur bulmasıdır. Allah’tan isteyeceğin en üstün dilek, din ve dünya hakkında afiyet istemendir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Bana Yesrib dedikleri [Medine] bir beldeye hicret etmem emredildi. O, ateşin demirden pası giderdiği gibi, kötü insanları kendisinden uzaklaştırır.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*