Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:
Dört şey vardır ki, onlar sende olduktan sonra dünyadan elde etmediğin şeyler sebebiyle gam yeme. Bunlar; doğru söz, emâneti korumak, güzel ahlâk ve helâl yemektir.

Hz. Zeyd bin Erkâm (ra) rivâyet ediyor:
Kendisine şu beş şey verilen kimsenin âhirete çalışmama noktasında mazereti kabul edilmez: (1) Dindar bir hanım, (2) hayırlı çocuklar, (3) insanlarla güzelce geçinebilme, (4) geçim kaynağının memleketinde olması, (5) Muhammed’in (asm) Ehl-i Beytini sevmek.

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor:
En hayırlılarınız, ahlâkı en güzel olanlarınızdır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:
Güzel ahlâk Cennet amellerindendir.

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor: En güzel huylar on tanedir. Bunlar bazen babada bulunur çocukta bulunmaz; çocukta bulunur, babada bulunmaz. Kölede bulunur, efendisinde bulunmaz. Allah bunları, saadetini dilediği kimselere verir. Bu güzel huylar şunlardır: Doğru sözlü olmak, tam cesaret, isteyene vermek, iyiliklere karşılıkta bulunmak, emâneti korumak, akrabalarla iyi ilişkiler içerisinde olmak, komşunun hatâsına göz yummak, arkadaşın hatâsına göz yummak, misafiri ağırlamak ve bunların hepsinin başı olan haya.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:
Dikkat ve temkinle hareket etmek, iktisad ve güzel haslet peygamberliğin yirmi dört parçasından bir parçadır.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:
Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku. Gerçek sevincim namazdadır.

Hz. Ebu Hureyre (ra) rivâyet ediyor:
Kadın dört şey için nikâh edilir: Serveti için, soyu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanını tercih et, evin bereket bulsun.

Hz. Seki bin Hamaliye (ra) rivâyet ediyor:
Güzelce giyinip kuşanınız; kılık kıyafetinizi düzeltiniz. Tâ ki insanlar arasında siyah üzerindeki beyaz gibi görünesiniz.

Hz. Üsâme bin Şerik (ra) rivâyet ediyor:
Allah’ın en çok sevdiği kimse ahlâkı en güzel olandır.

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:
Sizin Allah’a en sevimli olanınız, az yiyip içen ve bedence hafif olanınızdır.

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:
Selâmı yay, bolca yemek ver. Kabilenden heybetli ve saygı duyulur bir adamdan utandığın kadar olsun Allah’tan haya et. Ahlâkın güzel olsun. Kötülük yaptığında hemen ardından iyilik yap. Çünkü iyilikler kötülükleri giderirler.

Hz. Cerir bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:
Allah yaratılışını güzel yapmış. Öyle ise sen de ahlâkını güzelleştir.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:
Allah İbrahim’e (as) şöyle vahyetti: “Ey Halilim, kâfire karşı bile olsa ahlâkını güzelleştir ki, iyi kimselerin vardığı yere varasın. Benim, ahlâkını güzelleştireni arşımın gölgesinde gölgelendireceğime, cennetimi yerleştireceğime ve kendime yaklaştıracağıma dair önceden verilmiş sözüm vardır.

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:
Mü’minlerin îman bakımından en olgun olanları, ahlâkı en güzel olanlarıdır. En hayırlılarınız kadınlarına en hayırlı olanınızdır.

Hz. Câbir bin Semûre (ra) rivâyet ediyor:
Hayasızlığın ve hayasızca sözler söylemenin İslâm’da hiç yeri yoktur. Müslümanlık bakımından insanların en iyi olanı ahlâkı en güzel olanlarıdır.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor ki:
Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenme ve kendisinde olmayan şey¬le övünmektir. Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aşmaktır. İyilikseverliğin tehlikesi başa kakmaktır. Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir. İbâdetin tehlikesi tembellik ve usanç duymaktır. Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir. İlmin tehlikesi unutmaktır. Yumuşak huyluluğun tehlikesi kendinden beklenen metanet ve salâbeti göstermemektir. Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir. Cömertliğin tehlikesi israftır.
Camiül Sağir’den…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*