İbret Levhaları

“Ya teslim olun ya da size hücum edeceğiz!”

Peygamber Efendimiz (asm), Uhud Savaşı’ndan sonra, Mekkeli müşriklerin savaş hazırlığı içerisinde olup olmadığını kontrol etmek üzere bir keşif grubu ayarlamıştı. On kişiden oluşan bu grubun içinde Hz. Hubeyb bin Adiy (ra) da vardı.

Keşif grubu Peygamberimiz’in (asm) emriyle yola çıktı. Gündüzleri gizlenip, geceleri yürüyerek bir seher vakti Reci’ suyunun başına geldiler. Orada bir müddet dinlenip, yanlarına aldıkları Medine hurmalarından yediler. Daha sonra oradan ayrıldılar. Ve hava aydınlanmaya başladığından, yakınlarında bulunan bir dağa gizlendiler.

O gün orada koyun güden Huzeyl kabilesinden bir kadın, Reci’ suyunun başına geldiğinde, hurma çekirdeklerini görüp, Medine’den gelen birilerinin orada istirahat ettiğini anladı. Hemen koşup kabilesine haber verdi.

Lihyanoğulları kabilesi bu haber üzerine, içinde yüz okçu bulunan iki yüz kişilik bir kuvvetle izlerini sürerek bulundukları dağı kuşattılar. Ve on sahabeyi dağın tepesinde buldular. Onlara hitaben:

“Ya teslim olun, sizi Mekkeli müşriklere teslim edelim. Ya da size hücum edeceğiz!” diye bağırdılar.

Sahabeler aralarında istişare ederek teslim olmayı reddettiler. Kılıçlarını çekip üzerlerine hücum eden iki yüz kişilik orduya karşı kahramanca savaştılar. Zalim ordunun büyük bir kısmını öldürdüler. Fakat kendilerinden de sadece üç kişi hayatta kaldı:

Hz. Hubeyb bin Adiy (ra), Hz. Zeyd bin Desinne (ra), Hz. Abdullah bin Tarık (ra)…

Ve bu üç sahabeyi daha zorlu bir yolculuk bekliyordu…

Devamı gelecek…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*