Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor: Hac yapmış gibi sevap kazanarak geceleyen, Allah yolunda savaşa çıkmış gibi mükâfat alarak sabahlayan kimseye müjdeler olsun. Bu, kimsenin, durumunu bilmediği, harama iltifat etmemeye gayret gösteren, az bir dünyalıkla kanaat eden kimsedir. Çoluk ço­cuğunun yanına gülerek varır. Yanlarından gülerek ayrılır. Nefsim kudreti elinde bulunan Allah‘a yemin ederim ki böyle kimseler, aziz ve celil olan Allah yolunda hac yapıp cihad edenlerle aynıdırlar.

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor: İki haslet vardır ki, Allah onları sever. İki haslet de vardır ki, Allah onlardan nefret eder: Allah’ın sevdiği iki hasletten biri cömertlik, diğeri ise maddî ve manevî fedakârlıktır. Allah’ın nefret duyduğu iki haslet ise, biri kötü ahlâk, diğeri de cimriliktir. Allah, bir ku­lunun hayrını dilerse, onu insanların ihtiyaçlarını gidermede istih­dam eder.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor: Kıyamet günü Allah katında yeri en kötü olan insan, kötü ahlâkından dolayı insanların terk ettikleri kimsedir.

Hz. Âişe (ra) rivâyet ediyor: Kötü ahlâk uğursuzluktur. En kötüleriniz ahlâkı en çirkin olanlarınızdır.

Hz. Îbni Ömer (ra) rivâyet ediyor: Ahlâksızlık, sirkenin balı bozduğu gibi güzel ameli bozar.

Hz. Ebû Talha (ra) rivâyet ediyor: Verilen selâmı alınız, gözünüzü harama karşı yumunuz ve güzel söz söyleyiniz.

Hz. Câbir bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor: Hoş geldiniz. Küçük cihattan büyük cihada; nefsin gayr-i meşru arzularıyla mücâ­dele etmeye döndünüz.

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor: Siz şu altı şeyi kabul edin; ben de Cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim: 1. Biriniz konuştuğu zaman yalan söylemesin. 2. Söz verdiği zaman sözünden dönmesin. 3. Kendisi­ne güvenildiğinde hıyanet etmesin. 4. Harama karşı gözünüzü yumunuz. 5. Harama elinizi uzatmayınız. 6. İffetinizi koruyunuz.

Hz. İbni Mes’ud (ra) rivâyet ediyor: imanın son sınırı haramdan titizlikle sakınmaktır. Kim Allah’ın verdiği rızka kanaat ederse Cennete girer. Kim de ciddî olarak Cenneti isterse Allah yolunda hiçbir kınayanın kınama­sından korkmaz.

Hz. Avn bin Abdullah bin Utbe (ra) rivâyet ediyor: Üç şey imandandır: Haya, harama iltifatsız­lık ve dinde ince anlayış ve ilim konusu hariç, ısrarla haklı olduğunu kabul ettirmeye çalış­mamak. Bunlar, kişinin dünyalığını azaltan ve âhiret azığını arttıran şeylerdendir. Fakat âhirette arttırdıkları dünyada eksilttiğin­den fazladır. Üç şey vardır ki, nifaktandır: Müstehcen konuşma, hayâsızca davranışlar ve cimrilik. Bunlar dünyalığı arttıran, âhiret azığını azaltan şeylerdendir. Fakat âhiret azığından eksilttikleri dünyalıktan arttırdık­larından fazladır.

Hz. Îbni Mes’ûd (ra) rivâyet ediyor: Yasakladığı hiçbir haram yoktur ki, Allah, sizin ona yelteneceğinizi bilmesin. Dikkat edin! Kelebekler ve sinekler gibi ateşe atıl­mayasınız diye eteklerinizden tutuyorum.

Hz. Sa’d bin Ebî Vakkas (ra) rivâyet ediyor: İlmin fazileti, bana ibâdetin faziletinden daha sevimlidir. Dindarlarınızın en hayırlısı haramdan titizlikle sakınmaktır.

Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor: Şüphesiz Allahu Teâlâ cömerttir, cömertliği sever. Yüce huyları da sever. Aşağılık ahlâk­tan ise hoşlanmaz.

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor: Allah’ın yasaklarından sakınan kişi güçlü olarak yaşar ve memleketinde emin olarak yürür.

Camiü’s-Sağir’den.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*