Gezi Notları

Ramazan’da gezilecek yerler…

Bilen bilir Ramazan ayında İstanbul’un tadı bir başkadır. Öyle ki hem yurt içinden, hem yurt dışın­dan binlerce misafiri ağırlar bu mübarek ayda. Ra­mazan’ı yaşamak için özellikle gelinir bu şehre. Ge­rek manevi havası, gerek tarihî dokusu ve kültürel zenginliği İstanbul’u tercih sebebi yapmıştır.

Birçok İslâm büyüğünü, evliyasını, alimini, pa­dişahını sinesinde saklayan bu güzel şehirde, Ra­mazan vesilesi ile gezip ziyaret edebileceğiniz bu mekanlarda “Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır? Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde dua makbul olur. Mevâki-i mü­barekede, hususan mescidlerde, şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meşhurede, hem Ramazan ‘da, hususan Leyle-i Kadirde dua etmek, kabule karin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyen me ‘muldür.”1 sırrınca bizleri de dualarınızda unutmayınız…

Eyüp Sultan Camii ve Türbesi

İstanbul Eyüp’te Haliç kıyısında bulunan Eyüp Sultan Camii içinde Hz. Muhammed’in (asm) ashabı Halid bin Zeyd Ebu Eyyub El-Ensari’nin kabri yer alır. Yıl içinde oldukça ziyaret edilmesinin yanı sıra mü­barek gün ve gecelerde, bilhassa Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğrar. Eğer ki iftara yakın saatlerde buraya gideceksiniz, caminin avlusuna, yeşillik ala­na yayılmış, iftar hazırlığı yapan ziyaretçileri göre­bilirsiniz. İftarınızı burada yapmayı plânlıyorsanız, sizlere acizane tavsiyemiz, gitmek istediğiniz lo­kantayı önceden tespit edip, mutlaka rezervasyon yaptırmanız ya da iftariyeliklerinizi yanınızda taşı­manız olacaktır.

Sultanahmet Camii ve Meydanı

İstanbul’da Ramazan denilince ilk akla gelen yer Sultanahmet Camii ve Meydanıdır. Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul’daki tarihî yarımadada, Ayasofya’nın tam karşısına yaptırılan bu cami, gün boyunca yerli-yabancı birçok turisti ağırlar. İftar saatine yakın gözle görülür bir artış ya­şanır ziyaretçi sayısında. Teravih vakti ise daha da şenlenir bu kutsal mabed. Sultanahmet Meydanı ise, iftarını açmak için bekleyenlerle dolar, öyle ki çoğu zaman oturacak yer bulmak zordur. İftariye­liklerini alanlar burada orucunu açmayı bekler. Ay­rıca Ramazan ayına münhasır, fuarlar, sergiler ve birçok etkinlik gerçekleştirilir.

Süleymaniye Camii ve Külliyesi

Mimar Sinan’ın kalfalık eserim dediği Süley­maniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilmiştir. Adı söylendiğinde, akla ilk ibadet bö­lümü gelse de, burası Süleymaniye Külliyesi’nin sadece bir kısmıdır. Yüksek konumu sayesinde bahçesinden Haliç, Marmara, Boğaziçi ve Topkapı Sarayı rahatlıkla izlenebilir. Manzarası ve mane­vi havasıyla gerçekten huzur bulacağınız bu mekanda ayrıca Kanuni Sultan Süleyman eşi Hürrem Sultan, Mimar Sinan ve birçok saray mensubunun kabri yer almaktadır. Ramazan ayında sıkça ziyaret edilen yerler arasındadır.

Topkapı Sarayı/ Kutsal Emanetler

Yine aynı mıntıka içerisinde bulunan Topkapı Sa­rayı da yerli-yabancı birçok turist tarafından ziyaret edilen yerlerden biridir. Has Oda’da yer alan Kutsal Emanetler’de Hz. Muhammed’e (asm), dostlarına ve başka peygamberlere ait eşyalar bulunur. Pey­gamberimizin (asm) mübarek sakalı, ayak izi, dişi­nin parçası, kabir toprağı, kılıçları ve başka eşyala­rını görmek isteyenler Ramazan ayında Has Oda’yı ziyaret edebilirler.

Hz. Yuşa Türbesi/Tepesi

İstanbul’un Anadolu yakası, Beykoz’da yer alır. Rivâyete göre Kanuni’nin süt kardeşi Şeyh Yahya Efendi tanımadığı birini günlerce rüyasında görür. Gördüğü kişi bu tepeyi işaret edip “Ben Yuşa Pey­gamberim, beni ziyaret et. Ben şu tepede yatıyo­rum, gel ve beni bul” der. En sonunda tepeye giden Şeyh Yahya Efendi, bir çobanla karşılaşır. Çoban bu alana koyunlarının ayak basmadığını, yetişen ot­ları yemediğini, hep yeşil kaldığını anlatınca, alan koruma altına alınıp, türbeye dönüştürülür. Tam olarak yattığı yer bilinmediğinden, alanın tamamı koruma aldığına alındığı için, mezarı 17 metredir. Ramazan ayında sizleri maddi-manevi huzura ka­vuşturacak İstanbul’un nadide yerlerinden biridir.

Boğaz’ın manevi koruyucusu; Yahya Efendi

Zamanın meşhur alimlerinden olan Yahya Efen­di bilgisine başvurulan bir âlim olarak hep hürmet görür. Sütkardeşi olan Kanuni Sultan Süleyman sık sık ziyaretine gelir ve ondan fikir alır. Yahya Efen­di’ye hürmetinden onu makamına asla çağırmaz. Beşiktaş’taki dergâhında bizzat ziyaret edip, soh­betlerine katılır. Kabri, Beşiktaş’ta, Yıldız Parkı’nın hemen yanındaki Yahya Efendi Camii’nde yer alır. Şehzadeler Türbesi olarak adlandırılan bu mekân­da, şehzadeler, devrin önde gelenleri ve müritler olmak üzere 2141 mezar bulunur.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi

Türbesi Üsküdar bulunur. Osmanlı devrinde yetişen İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri, Bayramiyye tarikatının Celvetiyye kolunun kurucusudur. Sultananmet Ca­mii açıldığında ilk hutbeyi îrâd etmiştir. III. Murad, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad gibi padişahların kendisine son derece hürmet gösterdiği gibi, yedi padişah devrinde mânevî rehberlik yapmıştır. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri’nin sevenlerine, ziyare­tine gelenlere duâsı şöyledir: “Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir… Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesin­ler; îmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; ölecekle­rini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri deniz­de boğularak olmasın!..”

Dipnot: 1. Bediüzzaman Said Nursî/ Mektubat

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*