Gül Bahçesi

Gül Bahçesi

Ramazan 1. Gün

Hz. Ebû Müleyke (ra) rivâyet ediyor:

Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır.

Ramazan 2. Gün

Hz. Abdullah bin Ebî Evfa (ra) rivâyet ediyor:

Oruçlunun uykusu ibâdet, susması tesbih, ameli kat kat sevaplı, duası makbuldür, günahları ise bağışlanır.

Ramazan 3. Gün

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.

Ramazan 4. Gün

Hz. Câbir (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan’daki Cuma gününün diğer Cumalara üstünlüğü, Ramazan’ın diğer aylara olan üstünlüğü gibidir.

Ramazan 5. Gün

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin sözler söylemesin, kaba davranışlarda bulunmasın. Şayet bir başkası kendine sataşır ve sövmeye kalkarsa, “Ben oruçluyum, ben oruçluyum” desin.

Ramazan 6. Gün

Hz. Abdullah bin Zübeyr (ra) rivâyet ediyor:

(Peygamberimiz bir iftar ziyafetinde) “Oruçlular yanınızda oruçlarını açtılar, iyi kimseler yemeklerinizi yediler. Melekler de Allah’tan günahlarınızı bağışlamasını dilediler” buyurdu.

Ramazan 7. Gün

Hz. Aişe (ra) rivâyet ediyor:

Oruç, Cehennem ateşine karşı bir kalkandır. Oruç tutan kişi, o gün kimseye karşı bir sataşmada bulunmasın. Herhangi bir kimse kendisine sataşırsa ona dil uzatıp sövmesin ve “Ben oruçluyum” desin. Muhammed’in canı kudreti elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Ramazan 8. Gün

Hz. Ebû Saîd (ra) rivâyet ediyor:

Allahu Taâla şöyle buyurur: “Oruç Benimdir, mükafatını verecek olan da Benim. Oruçlu için iki sevinç vardır: İftar ettiğinde sevinir, Allah’ın huzuruna gidip Allah mükâfatlandırdığında sevinir. Muhammed’in nefsini kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur.

Ramazan 9. Gün

Hz. Sehl bin Sa’d (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oruç tutanlar Kıyamet Günü o kapıdan Cennete girecektir. Oradan onların dışında kimse girmez. “Oruçlular nerede?” diye seslenilir. Oruçlular kalkar o kapıdan girerler. Onlar girince kapı kapatılır, başka hiç kimse oradan girmez.

Ramazan 10. Gün

Hz. İbni Ömer (ra) rivâyet ediyor:

Kıyamet Günü oruç ve Kur’ân, kula şefaat edecekler. Oruç şöyle diyecek: “Ey Rabbim! Ben onu gündüzleri yemesinden ve nefsanî isteklerinden alıkoydum. Hakkında şefaatimi kabul eyle!” Kur’ân da şöyle diyecek: “Ey Rabbim! Ben onu geceleyin uykusundan alıkoydum. Hakkında şefaatimi kabul eyle!” İkisinin de şefaati kabul edilir.

Ramazan 11. Gün

Hz. Şeddad bin Abdullah (ra) rivâyet ediyor:

Oruç tutmaya bakın. Çünkü o şehveti dizginler, taşkınlığı önler.

Ramazan 12. Gün

Hz. Amr ibnü’l-Âs (ra) rivâyet ediyor:

Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasındaki fark sahura kalkmaktır.

Ramazan 13. Gün

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Oruç tutun ki sıhhat bulasınız.

Ramazan 14. Gün

Hz. Ebû Zer (ra) rivâyet ediyor:

Zemzem açlar için gıda, hastalar için şifâdır.

Ramazan 15. Gün

Hz. El-Hasan (ra) rivâyet ediyor:

Allah buyuruyor ki: “Üç şey vardır ki, kim onları titizlikle yerine getirirse o Benim gerçek dostumdur. Kim de terk ederse o Benim gerçek düşmanımdır. Bunlar: Namaz, oruç ve boy abdesti gerektiğinde yıkanmaktır.”

Ramazan 16. Gün

Hz. Îbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Fıtır sadakası, oruç tutan için boş söz ve günahlardan temizliktir. Fakirler için ise bir rızıktır. Onu bayram namazından önce ödeyen kişi için o makbul bir sadakadır. Namazdan sonra ödeyen kimse için ise normal bir sadaka olur.

Ramazan 17. Gün

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Gerçek oruç, yemeyi ve içmeyi terk etmek değildir. Asıl oruç, boş sözü ve hayasızca konuşmayı terk etmektir. Oruçlu iken birisi sana söver veya kabalık ederse, “Ben oruçluyum, ben oruçluyum” de.

Ramazan 18. Gün

Hz. Abdurrahman bin Avf (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Allahu Teâla Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de size teravihi sünnet kıldım. Öyle ise kim ki, îman ederek ve sevabını kesin olarak Allah’tan bekleyerek gündüzünü oruçlu, gecesini de ibâdetle geçirirse, bu geçmiş günahlarına kefâret olur.

Ramazan 19. Gün

Hz. Râşid bin Sa’d (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan ayında ailenize yaptığınız harcamayı arttırın. Çünkü Ramazan’da yapılan harcama Allah yolunda yapılan harcama gibidir.

Ramazan 20. Gün

Hz. Bişr el-Ganevî (ra) rivâyet ediyor:

İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onu fetheden asker de ne güzel askerdir.

Ramazan 21. Gün

Hz. Ümmü Umâre (ra) rivâyet ediyor:

Oruçlu kimsenin yanında yemek yendiğinde, yemek işi bitinceye kadar, melekler durmadan Allah’tan onun için günahlarının bağışlanmasını dilerler.

Ramazan 22. Gün

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Oruçta riya yoktur. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O Benim içindir. Onun mükâfatını da Ben veririm. Oruç tutan yemesini ve içmesini Benim için terk etmiştir.”

Ramazan 23. Gün

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Oruç sabrın yarısıdır. Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur.

Ramazan 24. Gün

Hz. Ebû Hureyre (ra) rivâyet ediyor:

Benim en sevgili kulum, vakti girer girmez iftarını açandır.

Ramazan 25. Gün

Hz. İbni Abbas (ra) rivâyet ediyor:

Hz. Peygamber orucunu açtığı zaman şöyle duâ ederdi: “Allah’ım, Senin için oruç tuttum, Senin rızkınla orucumu açtım, benden kabul eyle. Şüphesiz Sen her şeyi işiten ve bilensin.”

Ramazan 26. Gün

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Allah, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzünde rahmetiyle tecellî eder. Öyle ise namaz ve ziyaret için evlerden dışarıya çıkın ki, rahmet size dokunsun.

Ramazan 27. Gün

Hz. Ebû’d-Derdâ (ra) rivâyet ediyor:

Allah’a ihlasla ibâdet ediniz. Beş vakit namazınızı kılın. Gönül hoşluğu ile malınızın zekâtını verin. Ramazan orucunuzu tutun. Haccınızı yapın ki, Rabbinizin Cennetine giresiniz.

Ramazan 28. Gün

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Hicret ederek Medine’ye geldiğimde Medinelilerin Cahiliye Döneminde eğlendikleri iki günleri vardı. Allahu Teâlâ o iki günü sizin için daha hayırlı olan şu iki gün ile değiştirdi: Ramazan ve Kurban Bayramı günleri.

Ramazan 29. Gün

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Ramazan ve Kurban bayramlarını “Lâ ilahe îlllallah”lar ile “Allâhü ekber”lerle, “Elhamdülillah”larla “Sübhanallah”larla süsleyiniz.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*