İbret Levhaları

Meleklerin gıpta ettiği diğergamlık!

“Her biriniz, her birisine birer tesellici ve ahlâkta ve sabırda birer numune-i imtisal ve tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatab ve mücib ve güzel seciyelerin in’ikasında birer ayine olmanız, o maddi sıkıntıları hiçe indirir.”

Bediüzzaman Said Nursi

 Bir gün Ebu Bekir (ra), Resulullah’ın (asm) evine geldi. Tam içeri gireceği sırada Hz. Ali’nin de (ra) geldiğini gördü. Hemen kenara çekilip:

“Buyur ya Ali!”dedi.

Hz. Ali (ra):

“Ya Eba Bekir, sen önce gir ki, her hayırda önde olan sensin.” dedi.

Ve aralarında şöyle bir konuşma başladı:

“Ya Ali, sen gir. Resulullah’a (asm) en yakın sensin.”

“Ben senin önüne nasıl geçerim? Resulullah’tan (asm) işittim ki, ümmetin en üstünü sensin.”

“Ben senin önüne geçebilir miyim ya Ali? Resulullah kızı Fatıma’yı sana verdiğinde buyurdu ki; “Kadınların en iyisini, erkeklerin en iyisine verdim.”

“Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah; ‘Hz. İbrahim’i (as) görmek isteyen, Ebu Bekir’in yüzüne baksın.’ buyurdu.”

“Ben senin önüne geçemem. Çünkü Hayber’de Resulullah; ‘Sancağı öyle birine verdim ki, Allah (cc) onu çok sever, ben de çok severim.’ buyurdu”

“Ben senin önüne geçemem. Çünkü Resulullah buyurdu ki: ‘Cennetin kapıları üzerinde Ebu Bekir Habibullah yazılıdır.’

“Ben senin önüne nasıl geçerim? Resulullah buyurdu ki: ‘Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır.’

“Ben de senin önüne geçemem ya Eba Bekir! Resulullah buyurdu ki: ‘Ben sadıklığın şehriyim, Ebu Bekir onun kapısıdır.’

“Ben senin önüne geçemem ya Ali! Çünkü Resulullah (asm) buyurdu ki: ‘Ali kıyamet günü benim yanımdadır. Havz ve Kevser yanında, benimledir. Sırat üzerinde benimledir. Cennette, benimledir. Allahü Teâlâ’yı görürken benimledir.’

“Ben senden önce giremem. Çünkü Resulullah buyuruyor ki: ‘Bütün mü’minlerin imanı ile Ebu Bekir’in imanı tartılsa, Ebu Bekir’in imanı ağır gelir.’

“Ben senden önce giremem ya Ali! Çünkü Resulullah (asm) buyurdu ki: ‘Kıyamet günü Ali bir ata biner. Onu görenler, acaba bu hangi peygamberdir diye düşünürler. Allah Teâlâ “Bu Ali Bin Ebu Talib’dir’ buyurur”

Konuşma bu şekilde uzun bir süre devam etti. Resul-i Ekrem (asm) bu konuşmayı içeriden dinliyordu. Nihayet yanlarına geldi ve şöyle buyurdu:

“Ey kardeşlerim Ebu Bekir ve Ali! Artık içeri girin. Cebrail (as), dedi ki, yerdeki ve yedi kat göklerdeki melekler sizi dinlemektedir. Kıyamete kadar da birbirinizi övseniz, Allah (cc) katındaki değerinizi anlayamazsınız.”

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*