Evlilik Röportaj

Fikir ve duygular yönetilemez

Evlilik her noktada aynı olmak, aynı düşünmek değildir. Evlilik farklılıklarla bir arada saygı ve sevgi çerçevesinde yaşamak demektir. Eşler arası ilişkilerde kuvvetli bir bağ kurulmalıdır fakat eşler birbirlerinin zihin ve duygularını yönetecek kadar hüküm sahibi olmamalıdır. Evlilikte eşler arasında da olabilen “Duygusal Manipülasyon”u Psk. Dr. Esra Ceylan’a sorduk.

 

Duygusal manipülasyon nedir?

Öncelikle manipülasyon kelimesini tanımlayalım isterseniz. Manipülasyon herhangi bir ilişkide karşı tarafa kendi iktidarını yerleştirme amacıyla yapılan yönlendirmelerdir.  Manipülasyon hayatımızın esasında her yerinde var. Bir şekilde hepimiz ilişkilerimizde ya yönlendiriyoruz ya da yönlendiriliyoruz. Fakat bu yönlendirmelerin plânlı bir şekilde yapılması tehlikeli olan duygusal manipülasyona işaret ediyor. Bizler psikolojide duygusal manipülasyon terimini ikili ilişkilerde kullanıyoruz. Birinin diğerini duygusal baskı altına alıp hareket alanını kısıtlaması, kasıtlı olarak yönlendirmesi, enerjisini sömürmesi, kendinden şüpheye düşecek kadar özsaygısını azaltmasını ifade eder. Bu tarz yönlendirmeleri yapan kişilere duygusal manipülatör denmektedir.

Onlar başkalarını kendilerini yükseltmek için kullanırlar. Başkalarına hâkim olarak kendi benlik saygılarını oluşturmaya çalışırlar. Duygusal manipülasyona uğrayan kişi şantaj, aşağılamalara, angaryalara, azarlara, kaçamak pişmanlıklara karşı koymak zorundadır. Kötü muameleye maruz kalırlar. Duygusal manipülatörlerin uyguladığı teknikler genel olarak şantaj, tehdit, suçluluk duygusu uyandırma, yalan, yerme, eleştirme, değersizleştirme, lakap takma, küsme, yalanlarla partnerinin aklını kaçırdığını zannettirmedir.

Duygusal manipülasyon yapan kişilerin bir kısmı narsistik sapkınlar denilen manipülasyonu taktik olarak düzenli ve plânlı olarak yapan tehlikeli kısımdır. Her manipülasyon uygulayana narsistik sapkın diyemeyiz. Ama narsistik sapkınların duygusal manipülasyonu plânlı bir şekilde yaptıkları bilinir. Narsistik sapkın ile yaşayan birisi başta anlamayabilir çünkü mükemmele yakın bir izlenim verir. Fakat özel ilişkisinde muhatabını  adeta yok eder. Onun ezerek yücelmeye çalışır. Kişinin iradesini, özsaygısını, geleceğini, coşkusunu elinden alır.

 

Eşler arasındaki bir iletişim problemi olarak da görülebilir mi?

İletişim iki yönlüdür, alma ve verme ilişkisine dayanır; fakat duygusal manipülasyonun olduğu bir ilişkide iletişim tek yönlüdür. Manipülatör benmerkezcidir, sadece alır, bu nedenle iletişimde bir akış yoktur. Dolayısıyla çok ciddi bir iletişim problemi olduğunu söyleyebiliriz. Manipülatör çözüm istiyor gibi görünse de aslında tek istediği iktidarının kabul edilmesidir. Bu açılardan manipülasyon saygı duymanın ve empatinin zıddıdır denebilir.

 

Bu duruma maruz kalmamak için ne yapmak gerekiyor?            

 

Röportajın devamını Bizim Aile dergimizin Temmuz sayısından okuyabilirsiniz.

Abone olmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*