Sohbet

Ahsen-i takvim sırrı için!

Hedef rıza menzilesi ise, gaye ahsen’i takvim sırrına ulaşmak ise ve duan da “Yarabbi beni öyle temizle öyle temizle ki, hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın” talebin ise ve inancın senden gelen hoştur. Bana ya Goncagül ya da diken ise ve inanmış isen daimi lezzetten ziyade muvakkat eleme hoş geldin denmesi gerektiği hakikatine.

Lütfun da kahrın da ondan geliyorsa, bir olduğuna imanın tam ise hazır olmak lazım…  Neye mi: Bu hayattaki ibadetlerin iki boyutlu olduğuna müsbet ve menfi ibadetlerle vazifeli olduğumuza. Hayatın başına gelenlerin Esma tecellisini hakkalyakin zevk etmek için fırsat anları olduğuna. Ve en büyük imtihanların en yakınlarından geleceğine mesela nefsin… Sevdiklerin ve belki de ayine-i Samed mahalli olan kalbe doldurduklarımız ya da temellük edip dünyayı yutacak kadar geniş geniş duygulara tutturdugun leylaların… Doğru okuyabilir isek tekamülün basamakları olduğunu.

Hakikatleri okurken aldığın zevkin bir gün hayat serüveninde Hakkalyakin idraki için testlerden geçmek gerektiğini ve Bediüzzaman’ın Kur’an’ın penceresinden nasıl konuştuğunu, nasıl adım adım latifelerimizi terbiye ettiğini ve “Bela demenin” sırrını idrak haline gireriz. Ve anlarız muhterem Üstadın  gençliğimin yıllarını verseniz ihtiyarlığımın bir gününü vermek istememesindeki sırrı.

Ağaçtaki bir yaprağın, topraktaki bir unsurun ve zerrenin bir hattı hareketi olsun, bir menzili hedefi olsun ve hiçbir mania menzile varmasına engel olamaz tevhidi inancın.

Gel şimdi bir endam aynısı olan hayatlarımıza. Onun şahit olduğu her hal, her hadise, her  durum kabul olmuş duaların tezahürü değil mi?

Müminin ruh sıkıntısı kabz ve bast halleri, Celal ve Cemal tecellileri ise o halde hiç üzülme. Rabbin duanı kabul etmiş ki seni halden hale çevirerek bütün duyguların ve latifelerin ile bütün Celali ve Cemali esmaları ile sana kendini gösteriyor ve o Maksut menziline Tahir olarak gelmeni istiyor ne mutlu sana. Üstadın aylarca başını yastığa koyamayan kişiye ve hastalıklı gence dua etmemesindeki sırrı ve gözü açılması için dua ettiği Hanım’ın ahireti için iyi olmayacaktı ifadesini…

O halde hayat, bilmeliyiz ki hastalıklarla, musibetlerle tasaffi eder, kemal bulur saflaşır, ahsen-i takvim tahakkuk eder. Ne mutlu hayatı ve hayatın başına gelenlere tefekküri bir nazarla okuyabilen ve tevekkül ile teslim olabilen Nur’un Kahramanlarına…

Nurbanu Şen

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*