Ayın İçinden

Dr. Tahir Barçın

1906-1978

Doktor Tahir Barçın, l906 senesinde Ermenek’in Sarıveliler köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Başdereli Mahmud Hoca Efendi, annesi Fatma Hanımdır. Bir ara Mısır’a gitmiş ve orada da tahsil yapmıştır. l935 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, Viranşehir ve Emirdağ’da uzun seneler hükûmet tabibliği yapmıştır. Daha sonra Bitlis ve kazalarına Sağlık Müdürü olarak tayin olur. Risale-i Nur’ları Bitlis’in kaza ve köylerine götürüp, orada dağıtmıştır. Doktor Tahir Ağabey, bu hizmetlerinden dolayı Üstad Bediüzzaman’ın, iltifat ve takdirine mazhar olmuştur. Daha sonra yine Emirdağ’a dönen Dr. Tahir Barçın, burada vazifesine devam etmiştir.

Bediüzzaman’a sarık sarması için rapor yazmıştır

Emirdağ Hükûmet Tabibi ve İskân Müdürü olarak görev yapan Dr. Tahir Ağabey, Bediüzzaman’a Emirdağ’da doktorluk da yapmıştır. Bediüzzaman’ın sarık sarması konusunda, Sulh Hakimi rapor gerektiğini belirterek Doktor Tahir Ağabey’e yazı yazar. ”Sanık Said Nursi, sarık sarmaya mecburdur” tarzında yazılan rapora hakim imza atar. Hükümet Tabibi olan Tahir Ağabey’de, tereddüt etmeden, sağlık raporunu imzalar, hakime gelen raporu hakim tekrar imzalar, böylece Üstad Bediüzzaman şapkadan muaf olup sarık sarmaya devam eder.

Tahir Barçın

“Şarkın kapısını açtın, bahtiyar doktor”

Son Şahitler kitabında Bediüzzaman ile hatıraları şu şekilde yer almaktadır:

Dr. Tahir Ağabey, Bitlis ve kazalarına sağlık müdürü olarak gitti. Orada vatan ve millete fedakârane hizmetler yaptı. Emirdağ’ın meyvesi olan Nur Risalelerini Bitlis’in kaza ve köylerine götürüp, dağıtmıştı. Üstad: “Şarkın kapısını açtın! Büyük hizmetlere medar oldun!” diye iltifat ve takdir etmişti Dr. Tahir Beyin hizmetlerini. Sonra Emirdağ’a dönen Dr. Tahir Barçın, burada vazifesine devam etmişti. Emirdağ Hükûmet Tabibi ve İskân Müdürü olan Dr. Barçın, Üstad Bediüzzaman’ın “Bahtiyar Doktor” iltifatına ermiştir. Emirdağ’da Üstad’ına doktorluk yapmıştı. Bu vatanın aziz bir evladı olan doktorumuz aynı zamanda hıfzını da ikmal etmişti, hafızdı. 27 Mayıs İhtilalinde, diğer Emirdağlı Nur arkadaşlarıyla birlikte, Nur kitaplarını okudukları için tevkif edilmişti. Bir müddet Bolvadin Hapishanesinde yatmış, sonra tahliye ve beraat etmişti. Daha sonraki senelerde İstanbul’un Zeytinburnu semtinde açtığı muayenehanede doktorluk yapıyordu. Binlerce fakir fukarayı, çok ucuz ve parasız olarak tedavi ediyordu. Bazı fakirlerin ilaç paralarını da kendisi veriyordu.

Üstad’la vedalaşmam…

Nur talebeleri Üstad’ın şiddetli hasta olduğunu haber vermişlerdi. Hemen gittim, muayene ettim. Üstad’ın ateşi 38 dereceydi. Yaşlı insanlarda derece çok yükselmiyor. Çünkü vücut mukavemeti olmuyor. Ateş yükselmesi demek, vücudun mikroba karşı silah kullanması demektir. Üstad’ın hastalığı çok ciddî idi. Ağır bir zatürreye yakalanmıştı. “Ben bir iğne yapmak istedim. Zübeyir (Gündüzalp), ‘yapalım abi’, diye iğne yapmamı istedi. Altı yüzlük veya sekiz yüzlük bir penisilin iğnesi yaptım. Ertesi sabah Üstad biraz açılmış ve rahatlamıştı. Yine harareti vardı, bu yüzden kar yedi.

“Hazırlık yaptılar. Isparta’ya gidecekti. Daha önceki de Isparta’ya, Ankara veya İstanbul’a giderken, vedalaşıp, helâlleşmezdi. Bu sefer Üstad’ın ayrılması acıklı olmuştu. “Biz o zaman için Üstad’ın vefat edeceğini hiç hatırımızdan bile geçirmiyorduk, içimizden katiyyen böyle bir şey geçmiyordu. Fakat son ayrılışımız çok hazin olmuştu. Helâlleşti, Allaha ısmarladık diye vedâ etti.

“Daha sonraki günlerde Isparta’ya, oradan da Urfa’ya gidip vefat ettiğini öğrendiğimiz zaman, çok çok üzülüp, sarsılmıştık. Son ayrılıştaki vedâlaşmasını ancak o zaman idrak ettim. Meğer Üstad artık ebedî âleme doğru yolculuğa çıkıyormuş, bu sebepten bizlerle, Emirdağ’daki Nur talebeleriyle teker teker vedâlaşmıştı.”

Kur’ân-ı Hakîm’e, iman hizmetine ve Risâle-i Nur’un hakikatlerine hayatını adayan Doktor Tahir Barçın Ağabey 11 Mayıs l978’de İstanbul’da Allah’ın rahmetine kavuştu. Kabri nur olsun.

Kaynak: Son Şahitler kitabının, ikinci cildinden derlenmiştir.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*