Not Defteri

HAYAT EVE SIĞAR MI?

Modern(!) hayat, tüketimi merkeze alıp, her gün daha cazibelisi eklenen alış veriş, eğlence mağazalarını  hayatın “kıble”si durumuna getiriyor.

İnsanlar,  kadın-erkek “Çalış, tüket, lüks yaşa!” formülüyle özellikle metropollerde sabah karanlığından, akşam karanlığına köleler gibi koşturup duruyorlar.  Kölelik kalkalı asırlar oldu demeyin tek fark, bilerek, severek, kabullenme olsa gerek…

Pandemi her ne kadar “hayat eve sığar” dese de eskiden ev merkezli olan hayat biçimi ev dışına taşmakta. Evler bir nevî otelleşmekte. Dekorasyon bile alınan mobilya takımlarıyla standart sistem olmakta.

 

Görkemli evler

Çalışmayıp evde olan “cins-i lâtif”, merkezin öneminin, kıymetinin ne derece farkında? TV karşısında saatlerce, o kanaldan bu kanala geçerken, eşinin dişini tırnağına takarak kazandıklarını hemen her yıl (showroom-sergi salonu misâli) evinde yaptığı dekorasyon değişikliklerine ve gardrob muhtevasını yenilemeye harcarken, altın ve gümüş günlerinde gününü gün ederken merkezin ehemmiyetinin ne derece bilincinde? Merkezî nokta, o tarz hayatlarda da kaymaya başlamamış mı?

 

Merkezi boş bırakan komutan…

Merkezi zayıf bırakan komutanın hikâyesini bilirsiniz.

Düşman kimi cephelerde kendisine katıldığı halde, merkez kuvvetlerini sağa sola dağıtıp, merkezi zayıflatan ve neticede az bir düşman askerine yenilen sersem komutan örneği, bizden çok da uzak değil. Sabır, şükür, kanaat, iktisat, Sünnet-i Seniyyeye tâbî olmaya çalışma gibi manevî destekleri önemsemeyip türlü çeşit hazların peşinde sağa sola dağıtan günümüz insanı, kendi merkezinden sağlığından, evinden ve ailesinden vurulmakta…

 

 

Nebevî yöntem: Evler medrese

  • Mûsâ’ya ve kardeşine şöyle vahyettik: “Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın, evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. (Ey Mûsâ!) İnananları müjdele.” (Yunus Suresi 87. )
  • “Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye’ye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin.” (Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ lahikası-I)
  • “Sizin hanenizdeki mâsum evlâtlarınızla mâsûmâne sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir.” (Hanımlar Rehberi)

 

Hülâsa

Evleri eğitim merkezi (mescid ve medrese) olarak değerlendirmek nebevî bir metottur.

Ahir zaman fırtınalarının dehşetinde evimizin, ailemizin sığınağımız ve hayatımızın merkezi olduğunun bilincine varıp kıymetini bilmemiz, boş bırakmamamız gerekiyor.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*