Gül Bahçesi

Şevval ayını oruçlu geçir

Müslim el-Kureşî (ra) rivayet ediyor:

Ramazan’ı ve onu takip eden Şevval ayını ve Çarşambayla Perşembeyi oruçlu geçir. Böyle yaparsan bütün sene oruç tutmuş gibi olursun.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Ramazan ve Kurban bayramlarını “Lâ ilahe îlllallah”lar ile “Allâhü ekber”lerle, Elhamdülillah”larla Sübhanallah”larla süsleyiniz.

 

Ebû Hüreyre (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluştur.

 

Ebû Katade (ra) rivayet ediyor:

Ramazan’ın yanında her ay üç gün oruç tutmak diğer Ramazan’a kadar olan yıl boyunca gündüzü oruçlu geçirip akşam iftar etmek kadar sevaplıdır.

 

Ali (ra) rivayet ediyor:

Sabır ayı Ramazanla birlikte her aydan üç gün oruç tutmak; kalbin kin, haset, nifak gibi her türlü kirini giderir. 

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Ramazan’dan sonra oruç tutan kişi savaşta geri çekilip yeniden hücum eden kimseye benzer.

 

Ubâde bin Sâmit (ra) rivayet ediyor:

Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini ibâdetle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.

 

Ebâ Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. 

Ebû Said (ra) rivayet ediyor:

Kim Allah rızâsı için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. 

 

Camiu’s-Sağir’den…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*