Editör

Merhamet eksenli aileler

Aile, eşlerin birbirine huzur verdiği ve birbirinde huzur bulduğu yerdir. Muhabbet  ve merhamet kaynağı olan ailede merhametsizliğe ve şiddete yer yoktur. Bunun için öfke gibi yıkıcı unsurların kontrol altına alınması gerekir. Bu da şefkat ve merhamet gibi aileyi ayakta tutan değerlere sıkıca sarılmakla mümkündür.

Merhamet, aile içi şiddetin ve öfkenin panzehiridir. Merhametin olduğu yerde kavga, gürültü yoktur. Huzur, anlayış, güven vardır. Merhamet ile muhabbet ve şefkat duygusu ağır basar, nezaketsiz tavırlar ortadan kalkar. Toplumsal huzur da sağlanmış olur. Şiddetin azaldığı sağlıklı bir toplum için merhamete dayalı bir aileyi esas gaye yapmak gerekir. Ailede topluma fayda sağlayacak nesiller yetişmesi de yine şefkat ve merhamet eksenli bir anlayış ile mümkündür.

Bu ay dergimizde, öfkesini kontrol altına alabilen, merhamet ve şefkat eksenli bir anlayış sürdüren, bir nevi huzur limanı olan aileleri konuşacağız. İstifadeniz bol olsun.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*