Editör

Sıla-i rahim iyileştiriyor

Akrabalar ile ilişkiyi sürdürme, akraba haklarını gözetme, onlara iyiliklerde bulunma olarak bildiğimiz sıla-i rahim konusunu, şu günlerde yeniden gündemimize almak istedik. Rahmetin güzel bir tecellisi olan bu bağlar, ne kadar sıkı ve kuvvetli olursa rızaya da o kadar yakınlaşıyoruz.

Allah, insanlar arasında maddi manevi bağlar yaratmıştır. Bunlar sayesinde toplum içerisinde huzur ve barış sağlanıyor. Aile bağları, Müslümanlık bağları, insanlık bağları… Daire büyüdükçe genişlik artıyor. Bağların kuvveti kadar da muhabbet artıyor. Ama büyük zincirlere ulaşmak için evvela aileden, akrabadan başlamak gerekiyor. Akrabalık bağlarımız iyileştikçe toplumsal bağlarımız da iyileşiyor. Ne yazık ki şimdilerde aile büyüklerinin, küçüklerin ilgisizliğinden yakınmaları, akrabalık bağlarının zamanla zayıfladığını gösteriyor. Araya mesafeler, engeller girse de sıla-i rahimi gözetmek gerekiyor. Ayet ve hadislerle sabit, sıla-i rahimden uzaklaşmak, akrabalarla bağları gevşetmek, Allah’ın gazabını celp ediyor. Bu bağları kuvvetlendirmekle, başımıza gelen musibetlerin def’ine vesile olabiliriz.

Hicri yılbaşı yaklaşırken, rahmeti celp eden sıla-i rahim konusunu hatırlatmak istedik. Rahmet ve merhametten mahrum kalmamak için, bütün müminlerin kardeş olarak yaratıldığı dünyada, manevi bağlarımızı sıkı tutalım. Yeni yılımızda sıla-i rahimin iyileştirici etkisiyle şifalanalım inşaallah.

İstifadeli okumalar…

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*