Gül Bahçesi

Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Bulûğa ermeden önce ölen çocuklar, Cennette çok canlı ve hareketli balıklar gibidir. Birisi babasını karşılar, elbisesinden tutar, Allah, babasını da kendisiyle birlikte Cennete koyuncaya kadar bırakmaz.

 

Muaviye rivayet ediyor:

Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın. 

 

Hasan bin Ali (ra) rivayet ediyor:

Kin ve hased, ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi sevapları yer bitirir.

 

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:

Gerçek zenginlik insanların elindekinden ümit kesmektir. Aç gözlülükten sakın. Çünkü açgözlülük peşin bir fakirliktir.

 

Semüre bin Cündeb (ra) rivayet ediyor:

Çocuk akikasına karşılık rehindir: Doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kesilir, adı konur ve saçı tıraş edilir.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Küçüklüğünden beri Allah’a çokça kulluk eden gencin yaşı ilerledikten sonra, çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü peygamberlerin diğer insanlara olan üstünlüğü gibidir.

 

Ebû Ümame (ra) rivayet ediyor:

Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan daha hayırlıdır. 

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Kalk namaz kıl. Şüphesiz namaz şifadır. 

 

Aişe (ra) rivayet ediyor:

Siz iffet ve namuslu olunuz ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun. Siz babalarınıza karşı iyi davranınız ki, evlatlarınız da size iyi davransın. Kim Müslüman kardeşine yapmış olduğu bir kötülükten dolayı özür diler, o da özrünü kabul etmezse, o kişi başında bulunduğum Kevser havuzunun yanma varamaz.

 

Ebû Musa el-Eş’arî (ra) rivayet ediyor:

Duyduğu sıkıntı verici sözlere karşı Allah’tan daha sabırlı hiç kimse yoktur. İnsanlar Ona evlât isnad ediyorlar, Ona ortak koşuyorlar da O buna rağmen onlara afiyet veriyor ve onları rızıklandırıyor.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*