Sohbet

Câmiü’s-Sağir

Bir Müslüman için hayatta en önemli mesele hiç şüphesiz ki Cenâb- ı Hakkın rızasını kazanmaktır. Cenâb-ı Hak bunun yolunu da bizlere âyetlerle gösteriyor.

Âl-i İmran Sûresi 31. âyette “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” buyuruyor. O’nu (asm) tanımak ve sünnetine ittiba etmek için de hadis-i şerifler bizler için mühim yol göstericiler hükmünde şüphesiz.

Efendimizin (asm) hadis-i şeriflerini ihtiva eden başta Kütüb-ü Sitte olmak üzere pek çok hadis kitabı yazılmış ve ümmet-i Muhammed’in istifadesine sunulmuştur. Bizim ele alacağımız Câmiü’s-Sağîr’in musannifi büyük İslâm âlimlerinden Celâleddin es-Suyûtî’dir. Hadislerdeki derin ilmi sebebiyle “Şeyhü’l hadis” ismiyle de bilinir. Uyanıkken yetmiş küsur defa Efendimizin (asm) sohbetine mazhar olduğu ve rivayet ettiği hadislerin doğruluk derecesini kendisine sorduğu ifade edilir.

Câmiü’s-Sağîr’in çeşitli şerhleri yapılmıştır. Bunlardan en muteber olanlardan biri Münavi’nin Feyzü’l Kadîr eseridir. Yeni Asya Neşriyat’ın hazırladığı çalışmada da bu eser esas alınmıştır.

Eser yaklaşık beş bin hadis-i şerifi ihtiva ediyor. Üç ciltlik bu eserde bilhassa günümüz meselelerine bakan hususlardaki hadislere şerhler yapılmıştır. İman, ahlâk, fazilet ve sosyal hayatla ilgili hadislere daha çok yer verilmiştir. Sonuna eklenen konu fihristi sayesinde, aranan mevzuya dair hadisin bulunması noktasında büyük kolaylık sağlanmıştır.

Eserin yapısına ve ciltlenmesine bakacak olursak; Yeni Asya Neşriyat üç ayrı çeşit sunmuş bizlere.

Eserin ciltlenmesinde ofset sıvama kapak, termo deri sıcak baskı kapak ve termo deri yaldızlı kapak kullanılmış.

İç sayfalarına baktığımızda hepsi renkli olarak hazırlanmış ve Ivory kâğıt kullanılmış.

Bu kıymetli eserden istifade etmek ve Sünnet-i Seniyye’nin istikametli yolunda yürüyerek bir hayat geçirmek duasıyla.

Nurefşan TUNA

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*