Gül Bahçesi

Ev hanımlığı Allah yolunda cihad

Huzeyfe (ra) rivayet ediyor:

Gökten daha önce hiç inmemiş olan bir melek geldi, selam verdi, sonra Hasan ve Hüseyin’in Cennet gençlerinin, Hz. Fatıma’nın da Cennet kadınlarının efendisi olduğunu müjdeledi.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

İnsanı helak edici şu yedi şeyden sakının: (1) Allah’a ortak koşmak, (2) sihir yapmak, (3) Allah’ın haram kıldığı bir cana haksız yere kıymak, (4) faiz yemek, (5) yetim malı yemek, (6) savaştan kaçmak, (7) namuslu, hiçbir şeyden haberi olmayan mü’min bir kadına zina iftirasında bulunmak.

 

İbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Kadınları, eğer denk iseler istedikleri ile evlendirin.

 

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Bir kimse geceleyin uyanır, eşini de uyandırır, iki rekât namaz kılarlarsa Allah’ı çok zikreden kadın ve erkeklerden yazılırlar.

 

Aişe (ra) rivayet ediyor:

Kadın, âdete uygun olarak ve israfa kaçmaksızın kocasının evinden birşey verirse, kendisi için verdiğinden dolayı mükâfat, kocasına da onu kazandığı için mükâfat, ona bekçilik edene de bundan dolayı mükâfat vardır. Bunlardan hiçbiri diğerinin sevabını eksiltmez.

 

Enes (ra) rivayet ediyor:

Kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, namusunu muhafaza eder, kocasının meşru isteklerine itaat ederse Cennete girer.

 

Resûl-ü Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor:

Siz kadınların evinizde işlerinizi yaparken çektiğiniz sıkıntı, inşaallah, Allah yolunda cihad edenlerin cihadına denk olur.

 

Îbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Hz. Peygamber savaşta kadın ve çocuk öldürmekten nehyetti. 

 

Âişe (ra) rivayet ediyor:

Cennet kadınlarının efendileri şu dört kişidir: Meryem, Fâtıma, Hatice ve Asiye.

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*