Editör

Kadınlar İslamiyet ile haklarına kavuştu

İslâm dini kadına büyük değer vermektedir. Kadınları insanlığın ve ümmetin yarısı olarak görür.  Kadınlar bir meta olarak görülürken, İslâmiyet kadına pek çok haklar tanımış ve el üstünde tutmuştur. Aynı zamanda kadını, toplumu eğitici bir fert olarak görür. Seksen senelik ömründe seksen bin zatlardan ders alan Bediüzzaman Said Nursi,  en esaslı ve sarsılmaz dersi validesinden aldığını söylüyor, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir diyor. Evet İslâm’da kadının yeri oldukça önemlidir. Kadının hakları ve önemi hadis ve ayetlerle korunmaktadır. “Sizin en hayırlınız kadınlarına en iyi şekilde davrananlarınızdır denilmiştir”, “Kadınlar size Allah’ın bir emanetidir.”

İslâm’da kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Kadının erkekten üstün yönleri olduğu gibi erkeğin de kadından üstün cihetleri vardır. Bediüzzaman, kadını şefkat noktasından erkekten üstün görür. “Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakikî bir ihlâs ile vazife-i fıtriyesi itibarıyla kendini evlâdına kurban etmesi gösteriyor ki, hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayat-ı dünyeviyesini, hem hayat-ı ebediyesini onunla kurtarabilir.”

Velhasıl kadın ve erkeğin hakları İslâmiyet ile korunmaktadır. Günümüzde özellikle kadınlara yapılan haksızlıkların, mağduriyetlerin önünü almak ve dur demek için, bu ay dergi konumuzu İslâm’da kadın hakları olarak belirledik. Hiçbir hakkın ihlal edilmeyeceği güzel günlere inşaallah. İstifadeniz bol olsun.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*