Kurşun Kalem

Zerrelerin zikirleri

Alem-i imkandaki her zerre Allah‘ı (cc)  zikretmekle daimdir. Mevlana (ks),”Her zerre ister memnun, ister mahzun olsun güneşin divanesi olmuştur.” demiştir. Her zerre kendi halinde bir hareket ve vecd içindedir. Dünyanın dönüşü, Güneşteki helyum’un hiç durmadan hidrojene dönüşmesi ve bu şekilde parlaklığının daim olması, atomların ve elektronların hareketleri, galaksilerin dönüşü… Her şey bir  vecd ve zikir halindedir.

Alemlerdeki her zerre Allah’ı (cc) zikretmeyle var olur. Allah’ın (cc) zikrinden ayrılan zerre dahi olsa yaşayamaz. Muhyiddin İbn Arabi,”Yaratılan her şey yaratıcının varlığını zorunlu olarak kabul eder”demiştir. Kişinin kendisi ehl-i iman da olsa, ehl-i küfür de olsa her hücresi Allah’ı (cc) zikretmeyle Hayy’dır. “Rabbini zikretmeyenin hali ölü ve diri gibidir” hadis- i şerifi de bunun açık bir delilidir.

Evliyalar mertebelerine göre zerrelerin ve alemdeki varlıkların zikirlerini duyabilmektedirler. Abdullah Dağıstani (ks)  zerrelerin zikirleri hakkında şunları söylemiştir:

“Beni asker olarak Çanakkale’de “Seferberlik” denilen savaşa götürdüler.

Düşmanlar tarafından yoğun bir taarruz başlatılmıştı, takriben yüz kadarımız bir siperi savunmak için ateş hattında kalmıştık. Ben, uzak bir mesafeden, bir ipliği bile vurabilecek kadar mükemmel bir nişancıydım. Sayıca bulunduğumuz mevkii savunmaya muktedir değildik ve şiddetli saldırı altındaydık. Bir merminin kalbime saplandığını hissettim ve ölümcül bir şekilde yaralanarak yere düştüm. Ölüm hali denecek bir şekilde yerde uzanırken Peygamber Aleyhisselâm’ın bana doğru geldiğini gördüm. Ruhumun vücudumdan nasıl ayrıldığını gösteren bir hal yaşadım. Ruhumun parmaklarımdan başlayarak tek tek her hücremden nasıl çıktığını gördüm. Hayat geri çekilirken vücudumda ne kadar hücre olduğunu, her hücrenin fonksiyonunu, her hücredeki her hastalığın nasıl iyileşeceğini görebildim. Her hücrenin nasıl zikrettiğini işittim.”

Her zerre alemde Allah’ın zikriyle kaim olur. O’nu  zikretmeyenin hâli zahiren ve batınen ölü gibidir. Kişinin kendisi dil ile inkârda da olsa hücreleri Allah’ın zikriyle Hayy’dır. Bütün zerreler “Hu” ile Hayy’dırlar.

Allah lafzı Elif Lâm ile olunca hem Zât hem sıfat kast edilmiş olunur. Elif Lâm’sız “Hu” yalnız Allah’ın (cc) ismidir. Nefes içeri alınırken ve verilirken de “Hu” denir. Biz ehl-i zikir değilsek de hayatımız zorunlu olarak  “Hu” ile daimdir. Her  şey Hayy kalabilmek için Allah’ı (cc) zikretmeye mecburdur.

 

Yağmur Akcura

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*