Psikoloji Diğer

Huzur toplumu

Toplumu ayakta tutan birçok dinamik değerler vardır. Değerlerine sahip çıkan toplumlar sarsılsa da yıkılmazlar. Ne zaman ki değerlerden kopar, o zaman yıkılmaya yüz tutar.

Toplumun mimarları vardır. O mimarlar o toplumları imar eder, bina ederler. Toplum mimarlarının sıkı sıkıya bağlı olduğu değerler manzumesi bulunur. Şu hikâye bu durumu ne kadar da güzel özetler.

‘Fâtih Sultan Mehmed Han bir gün yiyecek maddelerinin kalitesini ve narh durumunu kontrol etmek gayesi ile kıyafet değiştirip çarşıya çıkar.

Bir dükkâna girip selâm verdikten sonra; “Yarım batman, yağ, yarım batman bal ve yarım batman peynir veresiz” der.

Dükkân sahibi yarım batman yağı tartıp parasını hesap ettikten sonra; “Ağam, sair isteklerinizi de karşı komşumdan alasız. Zîrâ kim hem onun malı daha yeğdir. Hem de komşum daha siftah etmedi” der.

Pâdişâh ikinci dükkâna varıp oradan da yarım batman bal alınca, bu dükkan sahibi de; “Allahü tealaya şükür olsun siftahımı ettim. Hem de çocuklarımın nafakasını çıkardım. Bundan sonrası kârdır. Diğer isteklerinizi komşumdan alınız. O daha siftah etmedi” deyince, Fâtih Sultan Mehmed Han:

“Bu milletteki bu ahlâkî istikâmet yok mu, ona dünyâlar fethettirir. Milletin ahlâk-ı safiyetine halel getirenleri Allahü teala kahretsin” der.'(Anonim)

Ecdad, günümüz insanı için model olabilecek en mükemmel örnek olarak nasıl yaşanırsa o şekilde yaşamış. Güven, diğerkamlık, şükür, kanaat gibi harikulade ahlâkî seyyieleri hayatlarına hayat kılmışlar. Hırs göstermemiş, dünya malına tamah etmemişler.

Bu değerler, bu örnekler dedelerimize ait. Bize yakışan da onlara layık torunlar olmaktır. Huzur toplumuna yönelik bir adım atmaya var mısınız? Haydi o zaman . Evet, bu yolun ilk adımı güvenilir insan olmaktır. Eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız, komşumuz, akrabamız için güvenilir insan olmak. Arkasından diğerkamlık, şükür, kanaat, dayanışma gelir. Bu Ramazan, bir başlangıç olsun. Evimizde, mahallemizde, sevgi, muhabbet, huzur çiçek açsın, gönüller rahmetle coşsun.

Aile Danışmanı Mustafa Taşkın

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*