Gül Bahçesi

Midenin üçte biri kadar yenmeli

Ebû Cühayfe rivayet ediyor: Ben yaslanarak yemem.

 

Ümmü Umâre (ra) Resûl-ü Ekrem Efendimizin (asm) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Oruçlu kimsenin yanında yemek yendiğinde, yemek işi bitinceye kadar, melekler durmadan Allah’tan onun için günahlarının bağışlanmasını dilerler.

 

Süleyman (ra) rivayet ediyor:

Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğin bereketine vesiledir.

 

Selmân el-Fârisi (ra) rivayet ediyor:

Bereket şu üç şeydedir: Toplu halde yemek, tirid ve sahur yemeği.

 

Abdullah bin Mes’ud (ra) rivayet ediyor:

Yemekten sonra dişlerinizin arasını kürdanla temizleyiniz. Çünkü bu temizliktir. Temizlik ise imanı çağırır, iman da Cennette sahibinin yanındadır.

 

Muaviye bin Hadîc (ra)  rivayet ediyor:

Hz. Peygamber (asm), soğuyuncaya kadar sıcak yemek yemekten nehyetti.

 

Seuban (ra) rivayet ediyor:

Misafirinle beraber yemek ye. Çünkü misafir tek basma yemek yemekten utanır. 

 

Câbir (ra) rivayet ediyor:

Sol elle yemek yemeyin. Çünkü şeytan sol elle yer. 

 

Mikdam bin Ma’dikerb (ra) rivayet ediyor:

Âdemoğlu midesinden daha kötü bir kabı tıka basa doldurmuş değildir. Ademoğluna belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Daha fazla yiyecekse midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ayırsın.

 

Nübeyşe (ra) rivayet ediyor:

Kim bir kapta yemek yer, sonra da onu iyice sıyırırsa, o kap kendisi için Allah’tan bağışlanma diler.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*