Not Defteri

80’li  ve 90’lı yıllarda kadın dergileri…

Seksen ihtilali sonrası ülkemiz üniversitelerinde ve kamusal alanda uygulanan başörtüsü yasağı; beraberinde okulu bırakanlar, okuldan uzaklaştırılanlar, işinden ayrılanlar, kovulanları getirdi. Komşumuz İran’da adına İslâm devrimi denilen olaylar akabindeki gelişmeler de ülkemizin sosyopolitik yapısını ve günlük hayatı etkiledi.

Feminizm akımının yayılmaya başladığı bu dönemde kadın ve aile ile ilgili bir çok mesele medyada tartışıldı. Kadın dergileri bu konuda kadınların fikirlerini yazarak seslerini duyurduğu önemli bir platform olarak ortaya çıktı.  Bizim Aile de böyle bir ortamda 1988 Ocak ayında yayına başladı. Yayın hayatında 34. yılda. Kıyamete kadar da neşriyat hizmetine devam edecek inşallah.

Genç araştırmacıların zaman zaman yakın geçmişte neşredilen hanım dergileri üzerine çalışmalarını medyadan okumaktayız. Bazen dergimize de ulaşarak bizden bilgi almakta, çalışmalarını zenginleştirmekteler. Bazen de okuyucularımız yayınlarımız ile ilgili çalışmalardan bizleri haberdar etmekte. Zaten yayınlarımız büyük bir aile olan şahs-ı manevinin sesi hükmünde

Netice itibariyle bu çalışmalar şüphesiz dergimizin şahs-ı manevinin aynası olarak geleceğe intikal etmesi açısından çok önemli.

­

Yeni bir tez…

Bu çalışmalardan biri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda Asiye Yücel tarafından hazırlanmış çalışma. Tez danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı İnal yapmış, Samsun’da 2019 yılında yayınlanmış. YÖK’ün veritabanında bulunuyor. Tez “İslamcı Söylemde Kadın İmgesi: Kadın ve Aile Dergisi Örneği” başlığını taşıyor. İnternetten ulaşarak okuyabilirsiniz…

Çalışma 1985-1998 yılları arasında çıkan Kadın ve Aile dergisi üzerine. İskenderpaşa cemaati tarafından çıkarılan dergide Esat Coşan Hoca başyazıları yazmış. Kadın ve aileye dair problemlere çözümler üretilmiş.

Kadın ve Aile dergisi şu anda yayın hayatında değil.

Kadın dergilerine mukayeseli bakış

Tez o yıllarda çıkan tüm kadın dergilerini yayın politikası açısından ana hatları ile ele alıyor. Çalışmada ele alınan İslâmî kadın dergileri: “Kadın ve Aile” merkezde olmak üzere “Mektup”, “Bizim Aile” ve “Altınoluk” “Mektup” ve “Bizim Aile” nin  bazı sayılarından pasajların da bulunduğu tezi okurken bu dergilerin “İslâm’da cihad kavramı”na bakış açılarını da (makale alıntıları ışığında) öğreniyoruz.

Beri yanda feminizm ya da materyalist felsefenin yayın politikasını belirlediği Elele, Kadınca ve Cosmopolitan dergilerinden de alıntılar yapılarak dergiler arası mukayese yapma imkanı sağlanmış.

Hülasa

Bizim Aile tüm bu dergilerden farklı olarak günlük hayatta dengeyi gözetiyor. Cihadı sığ bir bakış açısıyla yorumlamaktan ya da tüketim ekonomisinin kölesi olmaktan da uzak bir bakış açısı bu!

Öyle ki, dergimiz ilk sayısında okuyucularına şöyle seslenmişti:

”Bizim Aile’nin ana şiarı, düşünmek, düşündürmek, okumak, okutmak. Ailelerin birer irfan yuvası birer ilim ocağı haline gelmesi en büyük hedefimiz. Kadın-erkek, genç-yaşlı bütün aile fertleri müşterek bir ilim ve tefekkür hayatının doyumsuz lezzetleri içinde yaradılış maksatları istikametinde hayatını manalandırmalı. Çocuklar  bu manalarla hayata gözlerini açmalı ve büyümeli.

Bizim Aile bir sevgi, şefkat, yardımlaşma, dayanışma ocağı. Titizlikle bağlı kalacağı en önemli prensiplerden biri “Müjdeleyiniz, korkutmayınız; sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz” mealindeki hadis-i şerif. Dolayısıyla Bizim Aile’yi herkes rahatlıkla, zevkle, merakla, sevgiyle okuyabilecek.

Bizim Aile’de kine, öfkeye, nefrete, ihtirasa yer yok. Ama hakka sımsıkı ve tavizsiz bağlılık var. Bizim Aile insanı “insan” yapan değerlerin takipçisi olacak. Yani “insan” olarak yaratılışımızdaki İlâhî maksatlar çerçevesinde şekillenen değerlerin.

Bizim Aile neşriyatını, ‘Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur’ sözünde dile getirilen mana ile renklendirecek

Bizim Aile ‘hepimizin dergisi.’ Annelerin, babaların, genç kızların, genç erkeklerin dergisi.

Bizim Aile’ye hoş geldiniz”

Ahir zamanda kadın ve aileye dair konular daha da şiddetleniyor.

Dergimize davetimiz ise kıyamete kadar bakidir….

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*