Editör

Bedenin şifası

İnsanoğlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat için devamlı gelişmeye, ilerlemeye ihtiyaç duyar. Tekâmül dediğimiz bu yolculukta terbiye olmazsa olmazdır.

Terbiye; insanı ruhen ve bedenen olgunlaştırır, hayatını dengeler ve huzura kavuşturur. Bedenin şifası maddî ve manevî terbiye ile mümkündür. Beden maddî gıdalara ihtiyaç duyduğu kadar, ruhun da manevî gıdalara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçları gidermek, bedeni maddî ve manevî terbiye etmek gerekiyor. Terbiye, hazım ve iktisat ile mideden başlıyor. Açlık; nefsi dizginliyor, ruhu arındırıyor. Büyük idare ve terbiye edici kudretin kapısını da çalmak gerekiyor. İman, ibadet ve takva ile ruh kıvamını buluyor. Ve tekemmül basamakları birer birer çıkılıyor, manevî lezzete ulaşılıyor.

İnsanı dizginleyen ve arındıran şifa yollarına sıhhat ve huzur için başvurmak gerekiyor. Ruhen ve bedenen iyilik halini sürdürmek, pozitif yaşamak; mutlu ve sağlıklı bir hayatın önemli adımlarıdır.  Bu ay dergimizde, sağlıklı hayat için bedeni maddi ve manevi terbiye etmenin önemini ele alıyoruz. İstifadeniz bol olsun.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*