Gül Bahçesi

Hz. Muâz bin Cebel (ra) rivâyet ediyor:

Üç şey vardır ki, onları yapan büyük günah işlemiş olur. Haksız yere açılmış bir bayrağın etrafında toplanan, anne babasına isyan eden, yardım etmek için zâlimle beraber yürüyen.

 

Hz. Cübeyr bin Mut’im’den (ra) rivâyet ediyor:

Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden değildir, ırkçılık üzere ölen bizden değildir.

 

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Müslümanı aldatan, ona zarar veren ve ona hîle yapan bizden değildir.

 

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Müminin dört düşmanı vardır: Kendisine hased besleyen mü’min, ona kin duyan münafık, yoldan saptıran şeytan ve onunla savaşan kâfir.

 

Hz. Îbni Amr (ra) rivâyet ediyor:

İslâmiyet açısından inananların en üstünü diğer Müslümanların kendi dilinden ve elinden selâmette kaldığı kimsedir. îman bakımından inananların en üstünü, ahlâkı en üstün olanlardır. Muhacirlerin en üstünü, Allah’ın yasak kıldığı şeylerden kaçanlardır. Cihadın en üstünü, aziz ve celîl olan Allah yolunda nefsiyle mücâdele eden kim­senin yaptığı cihattır.

 

Hz. Ebû Saîd (ra) rivâyet ediyor:

Şüphesiz Muhacirlerin fakirleri zenginlerinden beş yüz sene kadar evvel Cennete girecekler.

 

Hz. Ebû Saîd (ra) rivâyet ediyor:

Kıyamet Günü Muhacirler için üzerinde korkudan emin olarak oturacakları altından minberler vardır.

 

Hz. Fudale bin Übeyd (ra) rivâyet ediyor:

Mü’min, insanların malları ve canları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir. Muhacir de hatâ ve günahlardan uzak duran kimsedir.

 

Hz. Mesleme bin Muhalled (ra) rivâyet ediyor:

Muhacirler, diğer insanlardan kırk sene önce Cennete gireceklerdir. İnsanlar hesap vermek için bekletilirken onlar Cennette nimetlenirler.

 

Hz. Ebû Mihcen es-Sekafî rivâyet ediyor:

Benden sonra ümmetim hakkında şu üç şeyden korkuyorum;

  1. İdarecilerin zulme sapmaları.
  2. Yıldızların tesirine inanmaları.
  3. Kaderi inkâr etmeleri.

 

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Allah mazlumun ve darda kalmışın imdadına koşulmasını sever.

 

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Müslüman’a zulmedip de hakkını gasp edene yazıklar olsun.

 

Hz. Zeyd bin Sabit (ra) rivâyet ediyor:

Şu beş şeyin cezası hemen dünyada verilir: (1) Zulüm, (2) hainlik etmek, (3) anne babaya eziyet etmek, (4) akrabalarla ilişkiyi kesmek, (5) yapılan iyiliği görmemek.

 

Hz. Ebû Hüreyre (ra) rivâyet ediyor:

Çok günahkâr da olsa zulme uğrayan kimsenin duası kabul edilir. Günahkârlığı kendine aittir.

 

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

Zulüm üç türlüdür. Bir zulüm vardır ki Allah onu bağışlamaz. Bir zulüm vardır ki Allah bağışlayabilir. Bir zülüm daha vardır ki Allah onu ihmal etmez. Allah’ın affetmediği zulüm Ona ortak koşulmasıdır. Allah şöyle buyurur: “Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür.” Allah’ın affedebileceği zulüm kulların Rablerine karşı olan bir görevlerini ihmal etmek suretiyle kendi kendilerine yapmış oldukları zulümdür. Allah’ın ihmal etmediği zulüm ise kulların bir birlerine yapmış oldukları zulümdür. Allah mazlumun hakkını zalimden alır.

 

Hz. Ali (ra) rivâyet ediyor:

Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü o, ancak Allah’tan hakkını almasını ister. Muhakkak Allah hiçbir hakkını geri çevirmez.

 

Hz. Ebû Ümâme (ra) rivâyet ediyor:

Şu altı hususta bana söz verin; ben de Cennete girmenize kefil olayım: Miraslarınızı paylaşırken birbirinize haksızlık yapmayın. Aleyhinizde de olsa insanlara karşı adaletli davranın. Düşmanlarınızla savaşırken korkaklık göstermeyin. Umumun malına hıyanet etmeyin. Zâlimlerinizin elini mazlumlarınızdan çektirin.

 

Hz. Enes (ra) rivâyet ediyor:

İster zâlim, ister mazlum olsun din kardeşine yardım et. “Mazlumken tamam da, zâlim iken ona nasıl yardım edeyim?” diye soruldu. Resûlullah şöyle cevap verdi:

Onun zulmüne engel olursun. İşte böyle yapman, kendisine yardım etmektir.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*