Çocuk Eğitimi

 “Ayıp” konu: Cinsellik

Derginin bu sayfasını okurken bile birçok kişi “okuduğunu kimsenin görmeyeceği bir yer” araya­cak diye tahmin ediyorum. Aslında özünde güzel bir özellik olan bu utanma duygumuzu yanlış yerde kullanmak; konu, ailede cinsellik eğitimi olunca ge­nellikle çocuklarımızın ciddi hatalara imza atmasına zemin hazırlıyor. Özellikle de kültürümüzle toplum­sal atmosfere yayılmış olan “cinselliği konuşmak ayıptır” formülü, yine toplumdaki gençlerin cinsel hayatlarını negatif etkileyen en temel noktaların başında geliyor. “Günah,” “ayıp,” “utandırıcı” gibi etiketler nedeniyle hep âlemimizde olumsuz şe­killenen cinsellik konusunu, haliyle çocuklarımızla paylaşmakta bizi gerçekten zorlayabilir. Oysa gerek dinî boyutuyla bakılsa “büyük bir nimet,” gerekse genel perspektifle bakılsa “insanî bir özellik” ol­maktan başka bir şey değildir.

Cinselliği ailelerinden öğrenemeyen gençler ço­cukluk ve ergenlik dönemiyle birlikte ihtiyaç duy­dukları bilgileri farklı kaynaklardan edinmektedir. Öyle gözlemliyorum ki, hemen her genç cinsellik hakkında edindiği bilgilerin büyük bir bölümünü arkadaş, televizyon ve internet gibi alternatif yer­lerden öğrenmektedir. Kaynağı sağlıksız olan bu bilgiler de, beraberinde sağlıksız bir cinsel yaşamın temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple aileler bu alanda üzerlerine düşen ve çocuklarının hayatını ciddi ölçüde etkileyebilen bu konularda sağlıklı bilgi vermekle yükümlüdürler. Çeşitli gerekçelerle, bire bir konuşarak çocuğunu cinsellik konusunda bilgi­lendiremeyen ebeveynler, en azından bu konuda çocuklarının sağlıklı bilgi edinebileceği kaynaklara ulaşmasını sağlamalıdırlar. Bu alanda yazılmış kül­türümüze uygun ve özellikle bilimsellikten yoksun olmayan kaynaklara çocuklarınızın ulaşmasını sağ­layabilirsiniz.

Ergenlik çağındaki bir bireye aile tarafından ve­rilmesi gereken başlıca eğitim alanlarının bilinmesi gerekir. Çünkü cinsel konularda ebeveynin çocuğuy­la iletişim kurmasında sınırları belirler ve sağlıklı bir eğitimin aktarılmasında da önemlilik arz eder. Ge­nel olarak ergenlik çağındaki bireylere verilecek aile eğitimi; 1. Bireyin vücudunu tanıması ve değişim göste­recek fiziksel özellikleri bilmesini.

2. Ergenlik döneminde değişiklik gösterecek di­ğer bilişsel gelişim, duygusal değişim ve bunların birey üzerinde etkisini,

3. Bir insanın doğumunun nasıl olduğu,

4. Cinsel tehlikeler ve kültürün cinsellikle ilgili yaklaşımını,

5. Toplumsal değerler açısından sınırlılıkları, içermelidir.

Ailede cinsellik konusu, sağlıklı bir zeminde bilgi alışverişine açık hale gelmezse, beraberinde çeşitli problemleri getirir. Ailelerinden gerekli anlayış ve desteği bulamayan çocuklar; sinirli, aksi, saldırgan ve bu gibi aile içi iletişimi olumsuz etkileyecek dav­ranış ve duygulara daha sık başvururlar. Bu yüzden çocuğunuzun aşağılanmış ve yanlış bir şey yapmış izlenimi kazanmasını sağlayan, bu alandaki soru ve sorunlarını görmezden gelmek veya cevaplamamak ileride psikolojik bozukluklara da daha yatkın hale gelmesini tetikleyecektir.

Aile cinsel alanda çocuğunun sorularını cevap­larken de hassas olması gerekir. Konuşmalarda ne laubali, ne de aşırı resmî konuşulmamalıdır. Ko­nunun hassasiyetine uygun ciddiyet ve esnekliğin korunması gerekir. Bununla birlikte, merak edilen soruları cevaplarken ebeveyn, çocuğun merakını gi­dermenin ötesinde ekstra bilgiler vermeye çalışma­malıdır. Kurulan cümlelerin ve cümlede kullanılan kelimelerin seçiminde de çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*