Kapak

  Kadına değer vermek bir Kur’ân projesidir

İmanca en olgununuz

İslâm’da kadın değerlidir.

Kadına değer vermek bir medeniyet projesi değil; İslâm’ın âhirete imanla da ilişkilendirdiği bir Kur’ân projesidir.

İşte Hazret-i Muhammed’in (asm) gösterdiği yol haritası:

“İmanca en olgununuz, ahlakça en güzel olanınızdır. Ahlâkça en güzel olanınız, kadınlarına iyi davrananızdır.”(1)

Bir gün kadına değer verip, yılın diğer günlerinde kadına zulmetmek, kadınlık değerlerini çiğnemek, kadını dünya görüşüne, menfaatine, çağdaşlık algısına alet etmek, kadının insan olarak hakkını teslim etmemek ikiyüzlülüktür.

Kadın önce insandır.

Hakkı vardır, hukuku vardır, ahlâkı vardır, iffeti vardır, edebi vardır, kendini ifade etme hürriyeti vardır.

Elmanın iki yarımından birisi

Kadın, insan olarak erkeğin hemcinsidir. Elmanın iki yarımından birisidir.

Kadın, Allah’ın kuludur.

Kadın, tıpkı erkek gibi Allah’ın kudret eliyle yarattığı, dünyaya imtihan için gönderdiği, Kıyamet Gününde erkekle birlikte dirilteceğini ve mahşerde erkekle birlikte hesaba çekeceğini bildirdiği mahlûkudur.

Kadın ile erkeğin her ikisi bir yaratılmıştır. Her ikisi bir diriltilecektir. Mahşerde her ikisi bir hesap verecektir. Allah’ın huzurunda her ikisi bir terleyecektir.

Bu açıdan her iki cinsin de birbirine karşı hakkı da, hukuku da, davranışları da, görgüsü de, sevgisi de, saygısı da, ilgisi de, ilişkisi de, birliktelikleri de İslâm dininde önemsenmiş, kılı kırk yararak düzenlenmiş ve her iki cins de bu ölçülere uymaya davet edilmiştir.

Kadında kahramanlık damarı 

Herkes yaptıklarıyla, ettikleriyle, yaşadıklarıyla, sevinçleriyle, saygılarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla ilmek ilmek kendi hayatını örmektedir. Cenab-ı Allah’ın, “Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.”(2 )Ayeti kadını da, erkeği de muhatap almakta, her iki sınıfı da kendi yaptıklarıyla ve amelleriyle değerlendirmektedir.

Kadının ve erkeğin biyolojik ve psikolojik bir takım farklılıklar içinde bulunması onları birbirlerine karşı üstün kılmaz; bilakis, birbirlerine karşı farklı vazifeler yükler. Meselâ erkek evde dış işlerin müdürüyse, kadın iç işlerin müdürüdür.

Fakat bu demek değildir ki kadın dış işler yapamaz, erkek de iç işlerde eşine yardımcı olamaz. Peygamber Efendimiz (asm) ev işlerinde eşlerine yardımcı olmuşlardır.

Kadın ile erkek farklı işlerde şüphesiz meziyet sahibidirler. Bu bir tür fıtrî görev dağılımından ibarettir. Bu görev dağılımı ne erkeği kadından üstün kılar, ne de kadını erkekten geri plâna iter.

Erkekler düşmana karşı gerektiğinde vatan kahramanı iseler, Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretlerinin ifadesiyle, kadınlar da gerek kendi evlatlarına, gerekse vatan evlatlarına karşı şefkat kahramanıdırlar(3) vatan kahramanı doğurmaya kabiliyetli analardır.

Allah katında esas üstünlük takvada, güzel ahlâkta, kötü huylardan sakınmakta ve Allah korkusundadır.

Kadınlarınızla iyi geçinin!

Bunu Kur’ân şöyle ilan ediyor:

“Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sonra da birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en şerefliniz, O’ndan en çok korkanınızdır. Muhakkak ki, Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.”(4)

Öyleyse gelin şu hadisleri ezberleyelim

“Kadına, ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir. Onları hor gören ve onlara ihanet edense, kötü ve aşağılık kimselerdir.”(5)

“Kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, sabredin. Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir.” (6)

Kaynakça

1. Rıyâzü’s-Sâlihîn, 278; Tirmizî, Radâ, 11

2. Nisâ Sûresi: 79

3. Lem’alar, Y.A.Neşr., Germany, 1994, s. 202

4. Hucurât Sûresi: 13

5.Câmiü’s-Sağîr, 2/2129

6. Nisâ Sûresi: 19

 

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*